Xem tác động gia tăng của quảng cáo.

Giới thiệu về độ cải thiện và nhóm loại trừ trong thử nghiệm quảng cáo trên Facebook

Một cách hữu hiệu để hiểu rõ tác động gia tăng của quảng cáo trên Facebook là chạy thử nghiệm độ cải thiện. Đây là loại thử nghiệm so sánh những nhóm người có và chưa có cơ hội nhìn thấy quảng cáo của bạn trên Facebook, nhằm hiểu rõ tác động nhân quả của quảng cáo lên các mục tiêu kinh doanh cụ thể, chẳng hạn như mức độ nhận diện thương hiệu hoặc chuyển đổi. Nhóm loại trừ (hay nhóm kiểm soát) là những người khớp với tiêu chí làm đối tượng quảng cáo của bạn nhưng bị chặn xem quảng cáo đó một cách có chủ đích.

Cách hoạt động của thử nghiệm độ cải thiện:

  1. Chọn mục tiêu kinh doanh và chiến dịch bạn muốn thử nghiệm theo giả thuyết của mình.
  2. Chia ngẫu nhiên đối tượng dự kiến của chiến dịch thành nhóm thử nghiệm và nhóm loại trừ. Facebook sẽ tự động tạo các nhóm này, đồng thời không thay đổi thành viên của nhóm thử nghiệm hay nhóm loại trừ trong toàn bộ thời gian thử nghiệm.
  3. Kiểm soát khả năng phân phối quảng cáo dựa trên các nhóm được chọn ngẫu nhiên này. Người trong nhóm thử nghiệm sẽ có cơ hội nhìn thấy quảng cáo của bạn, còn người trong nhóm kiểm soát sẽ bị chặn xem quảng cáo một cách có chủ đích.
  4. Đo lường hành động của mọi người trong cả nhóm thử nghiệm lẫn nhóm loại trừ, chẳng hạn như mua hàng hoặc trả lời câu hỏi về thương hiệu của bạn.
  5. So sánh hiệu quả giữa nhóm loại trừ và nhóm thử nghiệm để tính toán độ cải thiện của thử nghiệm, cũng như phần trăm độ tin cậy của kết quả này.

 

Độ cải thiện là một chỉ số hữu ích vì có thể cho thấy tác động cụ thể của những nỗ lực quảng cáo trên Facebook một cách độc lập với các hoạt động marketing khác của bạn. Thử nghiệm này sẽ bao gồm số liệu về phần trăm độ cải thiện cho một mục tiêu kinh doanh cụ thể mà bạn chọn, phần trăm độ tin cậy (hay tính toán xác suất) thể hiện quan hệ nhân quả của thử nghiệm, cùng những thông tin khác về kết quả của thử nghiệm. Các phương pháp chúng tôi sử dụng kết hợp sự ngẫu nhiên hóa vào các nhóm thử nghiệm và loại trừ, đồng thời được thiết kế để nâng cao độ chính xác nhằm xác định giao dịch bán hàng nào là kết quả trực tiếp từ quảng cáo của bạn trên Facebook.

Tìm hiểu thêm về độ cải thiện bằng cách xem xét các loại thử nghiệm độ cải thiện mà bạn có thể chạy trên Facebook, cũng như bạn có thể biết được gì về quảng cáo của mình thông qua những thử nghiệm đó:

  • Thử nghiệm Mức tăng chuyển đổi: xác định độ cải thiện gia tăng của quảng cáo trên Facebook đối với mục tiêu chuyển đổi.
  • Thử nghiệm Độ cải thiện sức khỏe thương hiệu: xác định độ cải thiện của quảng cáo trên Facebook đối với mục tiêu mức độ nhận biết thương hiệu.
  • Thử nghiệm: công cụ hỗ trợ bạn giải đáp các câu hỏi được xác định trước về quảng cáo của mình trên Facebook, chẳng hạn như mức tăng chuyển đổi và mức độ nhận biết thương hiệu.

 

Lưu ý: Thử nghiệm độ cải thiện không giống với thử nghiệm A/B. Lý do là thử nghiệm A/B không có các nhóm loại trừ được chọn ngẫu nhiên (gồm những người bị chặn xem quảng cáo của bạn một cách có chủ ý).

payroll crack download

The Zalo PC

free fire download for pc