Xem kết quả quảng cáo trên Facebook trong Trình quản lý quảng cáo

Trong Trình quản lý quảng cáo, bạn có thể xem thông tin chi tiết về hiệu quả của mỗi quảng cáo mình chạy trên Facebook. Dữ liệu này bao gồm:

 • Số người nhìn thấy quảng cáo.
 • Số người nhấp vào quảng cáo.
 • Số tiền chi tiêu cho quảng cáo.

Xem kết quả về quảng cáo trên Facebook

 1. Truy cập Trình quản lý quảng cáo.
 2. Nhấp vào Chiến dịch Nhóm quảng cáo hoặc Quảng cáo.
 3. Nhấp vào Xem biểu đồ để mở bảng điều khiển bên cạnh dành cho thông tin chi tiết nhằm xem hình ảnh minh họa về hiệu quả quảng cáo của bạn.
 4. Ở chế độ xem mở rộng này, bạn có thể thấy Hiệu quảThông tin nhân khẩu họcVị trí quảng cáo hoặc Phân phối (chỉ dành cho nhóm quảng cáo tiếp cận và tần suất) về các chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo mà bạn đã chọn.
  • Hiệu quả: Biểu đồ Hiệu quả hiển thị số người nhấp vào quảng cáo, số người bạn tiếp cận được và tổng chi phí cho quảng cáo của bạn. Nếu cuộn qua biểu đồ đường, bạn sẽ nhìn thấy từng kết quả cho ngày đó được thể hiện trong biểu đồ. Nếu bạn muốn thay đổi kết quả xem trong biểu đồ, nhấp vào Tùy chỉnh và chọn những số liệu bạn muốn xem. Số liệu báo cáo trong Trình quản lý quảng cáo ít nhiều có độ trễ vì không có dữ liệu về hiệu quả ngay lập tức. Việc số liệu có độ trễ hoàn toàn bình thường.
  • Thông tin nhân khẩu học: Biểu đồ Thông tin nhân khẩu học hiển thị hiệu quả của quảng cáo đối với các độ tuổi và giới tính khác nhau. Bạn có thể cuộn qua từng phần của biểu đồ để xem từng kết quả cho mỗi nhóm tuổi.
  • Vị trí quảng cáo: Biểu đồ Vị trí quảng cáo hiển thị hiệu quả của quảng cáo trên nhiều vị trí quảng cáo khác nhau, chẳng hạn như Facebook hoặc Instagram. Tùy thuộc vào nơi quảng cáo đủ điều kiện hiển thị, bạn sẽ nhìn thấy nơi quảng cáo nhận được mức phân phối cao nhất. Bạn cũng có thể nhấp vào menu thả xuống để xem vị trí xuất hiện của quảng cáo trên thiết bị di động và máy tính.
  • Phân phối: Biểu đồ Phân phối hiển thị giá trị được dự đoán và phân phối cho Số người tiếp cận, Lượt hiển thị và Số tiền đã chi tiêu.

Tìm hiểu thêm từ Facebook