Vị trí trên TikTok

Phát triển công việc kinh doanh của bạn với những vị trí quảng cáo trên TikTok.
Mục tiêu chiến dịch
Vị trí trên TikTok hỗ trợ các mục tiêu quảng cáo sau – Số lượt xem video, Phạm vi tiếp cận, Lưu lượng, Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, Lượt cài đặt ứng dụng và Lượt chuyển đổi.
Phương thức đấu thầu được hỗ trợ
Chọn trong số ba phương thức đấu thầu: CPM, CPC hoặc oCPM.
Vị trí quảng cáo
Quảng cáo trên dòng thời gian (in-feed ads) sẽ xuất hiện trong bảng tin “Dành cho bạn” trên TikTok và TikTok Lite.
Định dạng quảng cáo
TikTok hỗ trợ quảng cáo toàn màn hình trên dòng thời gian để mang đến trải nghiệm người dùng tích cực và khả năng tương tác tốt hơn. Sau khi video quảng cáo được hiển thị 9 giây, thẻ tải sẽ xuất hiện như minh họa bên dưới.