THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Ứng viên vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form đăng ký ứng tuyển dưới đây. HR của công ty sẽ xem xét và liên hệ thông báo lịch phỏng vấn trực tiếp nếu phù hợp.

CV
Tải lên CV
Show privacy policy

mx player download for pc mx player for windows pc