Tự tin thử nghiệm bằng tính năng thử nghiệm của Google Ads

Tính năng thử nghiệm trong Google Ads sẽ giúp bạn biết liệu những thay đổi bạn thực hiện với tài khoản có giúp bạn đạt được mục tiêu kinh doanh hay không. Thử nghiệm chiến dịch là một cách cực kỳ mạnh mẽ để kiểm tra điều đó. Hướng dẫn này trình bày các bước để thử nghiệm thành công trong Google Ads.

1. Chọn phương pháp và nội dung thử nghiệm

 • Sử dụng tính năng thử nghiệm của Google Ads.

Lý do: Phương pháp thử nghiệm một cách có tổ chức này sẽ tạo các nhóm thử nghiệm và nhóm đối chứng mà bạn có thể dùng để nhanh chóng theo dõi kết quả cũng như triển khai các thay đổi.

Bắt đầu: Thiết lập một thử nghiệm để thử nghiệm các thay đổi đối với một chiến dịch hiện có.

 • Tập trung thử nghiệm những đòn bẩy mang lại giá trị cao như chiến lược giá thầu hoặc phần mở rộng quảng cáo.

Lý do: Bạn chỉ có thể kiểm tra thật nhiều. Tránh lãng phí tài nguyên để tìm những kết quả mang lại giá trị thấp.

 • Hãy dùng phương pháp khác để kiểm tra những điều mà thử nghiệm chiến dịch không kiểm tra được.

Lý do: Tính năng Thử nghiệm không thử nghiệm được mọi thứ đáng thử nghiệm, chẳng hạn như mô hình phân bổ theo lần nhấp cuối cùng và một số chiến lược tự động nhất định.

2. Tạo thử nghiệm tạo ra kết quả rõ ràng

 • Tập trung kiểm tra của bạn mỗi lần vào một biến số.

Lý do: Không thể tách biệt hiệu quả của bất kỳ một thay đổi nào nếu thử nghiệm cập nhật nhiều phần tử.

 • Thiết kế các kiểm tra để đạt được ý nghĩa thống kê nhanh nhất có thể.

Lý do: Kiểm tra của bạn càng đạt được ý nghĩa nhanh hơn, bạn càng có thể tạo các cập nhật cho chiến dịch của bạn để cải thiện hiệu suất nhanh hơn.

 • Chọn một chỉ số để đo mức độ thành công của kiểm tra của bạn.

Lý do: Cân bằng nhiều chỉ số giúp khó chọn ra chỉ số thành công.

 • Tránh thay đổi chiến dịch trong khi thử nghiệm đang chạy.

Lý do: Kết quả có thể bị sai lệch nếu bạn thay đổi trong khi đang thử nghiệm.

3. Phân tích kết quả và chọn thử nghiệm thành công

 • Chờ đủ dữ liệu để tin tưởng vào kết quả của bạn.

Lý do: Bạn có thể kỳ vọng rằng chiến dịch sẽ hoạt động hiệu quả như thế trong tương lai nếu bạn tự tin về kết quả của thử nghiệm.

Bắt đầu: Tìm hiểu cách theo dõi thử nghiệm và hiểu rõ hiệu suất.

 • Hãy tìm các điểm bất thường trong kết quả thử nghiệm tổng thể của bạn.

Lý do: Từ khóa hoặc nhóm quảng cáo có khối lượng cao có thể làm sai lệch kết quả của toàn bộ chiến dịch.

 • Triển khai những điều bạn đã học được trong các chiến dịch sau này.

Lý do: Bước quan trọng nhất của mọi thử nghiệm là cập nhật chiến thuật dựa vào những điều bạn đã học được.

 • Lưu hồ sơ các thử nghiệm của bạn.

Lý do: Khi ghi lại kết quả đầy đủ, bạn sẽ có thể xem lại thông tin chi tiết kể cả khi thử nghiệm đó đã kết thúc từ lâu.