Trình quản lý quảng cáo

Trình quản lý quảng cáo là gì?

Trình quản lý quảng cáo là điểm khởi đầu để chạy quảng cáo trên Facebook, Instagram, Messenger hoặc Audience Network. Đây là công cụ đa năng để tạo quảng cáo, quản lý thời gian và vị trí chạy quảng cáo, đồng thời theo dõi hiệu quả của các chiến dịch.

Khi dùng ứng dụng Trình quản lý quảng cáo dành cho iOS và Android, bạn có thể theo dõi chiến dịch mọi lúc mọi nơi. Dù ở bất cứ đâu, bạn cũng có quyền tạo, chỉnh sửa, theo dõi hiệu quả quảng cáo cũng như quản lý ngân sách và lên lịch quảng cáo.

Tạo quảng cáo hoàn toàn mới.

Chọn các thông số cho chiến dịch như mục tiêu quảng cáo để phù hợp với mục tiêu kinh doanh. Bạn cũng có thể quản lý mảng nội dung: tải lên nội dung quảng cáo, viết câu từ quảng cáo và xem lại giao diện quảng cáo trên các thiết bị khác nhau.

Chọn đối tượng.

Xác định đối tượng để nhắm mục tiêu quảng cáo thông minh hơn. Điều chỉnh đối tượng mục tiêu của bạn trong phạm vi rộng hoặc được xác định rõ như bạn muốn.

Thiết lập và quản lý ngân sách quảng cáo.

Thiết lập ngân sách tổng thể cho chiến dịch, dù ngân sách đó áp dụng hàng ngày hay cho toàn bộ chu kỳ của chiến dịch.

Chạy quảng cáo trên nhiều ứng dụng.

Tự động mở rộng quảng cáo trên nhóm ứng dụng và dịch vụ của Facebook bằng vị trí quảng cáo tự động để hệ thống phân phối của chúng tôi linh hoạt hơn, qua đó bạn nhận được kết quả tốt hơn.

Điều chỉnh chiến dịch.

Chỉnh sửa ngân sách, đối tượng, lựa chọn vị trí quảng cáo và nội dung – bao gồm việc chỉnh sửa nhiều quảng cáo cùng một lúc. Bạn luôn có thể tạm dừng, sao chép hoặc khởi chạy lại chiến dịch quảng cáo bất cứ lúc nào.

Cải thiện hiệu quả bằng nội dung động.

Tự động phân phối quảng cáo được cá nhân hóa bằng nội dung động. Nội dung động sử dụng thành phần quảng cáo như hình ảnh, video và văn bản, đồng thời sử dụng tổ hợp này theo một cách phù hợp với đối tượng.

Thử nghiệm xem quảng cáo nào mang lại hiệu quả tốt nhất.

Tạo thử nghiệm A/B để xác định đối tượng nhắm mục tiêu, tùy chọn tối ưu hóa phân phối, vị trí quảng cáo, nội dung và bộ sản phẩm tốt nhất cho từng chiến dịch quảng cáo.

Xem thông tin chi tiết theo thời gian thực.

Xem liệu quảng cáo của bạn có đang thúc đẩy mục tiêu dự kiến hay không bằng các công cụ báo cáo. Khi phát hiện xu hướng theo thời gian, bạn sẽ xác định được các vấn đề cần điều chỉnh như hình ảnh, ngân sách hoặc đối tượng để cải thiện hiệu quả chiến dịch.