Trang Tổng quan về tài khoản trong Trình quản lý quảng cáo là gì

Trang Tổng quan về tài khoản trong Trình quản lý quảng cáo hiển thị thông báo, đề xuất và các bước bạn có thể thực hiện để cải thiện hoặc bỏ chặn chiến dịch. Nếu bạn mới sử dụng Trình quản lý quảng cáo, đây cũng là nơi tốt nhất để bắt đầu và thiết lập tài khoản của bạn.

Làm cách nào để thiết lập Trình quản lý quảng cáo trên Facebook?

Nếu bạn mới sử dụng Trình quản lý quảng cáo, trang Tổng quan về tài khoản sẽ hướng dẫn bạn những bước cần thiết để bắt đầu quảng cáo trên các nền tảng của chúng tôi.

Cách bắt đầu:

 1. Đi đến trang Tổng quan về tài khoản.
 2. Thêm phương thức thanh toán.
 3. Tạo hoặc kết nối một Trang Facebook hiện có.
 4. Xác minh email doanh nghiệp của bạn.
 5. Giờ đây, bạn có thể quay lại Trình quản lý quảng cáo để tạo quảng cáo mới.

 

Làm cách nào để giám sát tài khoản quảng cáo của tôi?

Sau khi bắt đầu quảng cáo, bạn có thể quay lại trang Tổng quan về tài khoản để xem bản tóm tắt về hoạt động của tài khoản quảng cáo và xem các cơ hội để cải thiện hiệu quả chiến dịch.

Trang Tổng quan về tài khoản hiển thị các số liệu chính được liên kết với các chiến dịch đang hoạt động hoặc đã hoàn tất gần đây. Ở bên phải, bên dưới id và tên tài khoản quảng cáo, bạn sẽ thấy thông tin cơ bản về tài khoản của mình, như số chiến dịch đang hoạt động, số tiền đã chi tiêu và số dư hiện tại theo giới hạn chi tiêu của tài khoản. Bạn cũng có thể xem phần trăm ngân sách chi tiêu cho giai đoạn Máy học trong 7 ngày qua.

Phần Tổng quan về tài khoản sẽ tổng hợp thông tin và hướng dẫn để bạn hiểu rõ tình trạng của chiến dịch, nắm được mức hiệu quả, cũng như thực hiện tối ưu hóa. Bảng điều khiển này sẽ hiển thị:

 • Cảnh báo: Đây là những vấn đề khẩn cấp về tài khoản cần được khắc phục ngay, chẳng hạn như quảng cáo bị từ chối và phương thức thanh toán bị hết hạn.
 • Đề xuất: Đây là những hành động bạn có thể thực hiện để cải thiện chiến dịch của mình, chẳng hạn như đề xuất về phân phối.
 • Xu hướng chiến dịch: Đây là những thông tin chi tiết cấp cao về chiến dịch, cho biết xu hướng của số liệu quảng cáo chính trong chiến dịch, chẳng hạn như số lượt ThruPlay cho chiến dịch Xem video hoặc số lượt thích Trang cho chiến dịch tương tác.
 • Tiếp cận với Chuyên gia marketing của Facebook: Đây là điểm bắt đầu để tìm hiểu thêm về chiến lược trên Facebook và trò chuyện cùng Chuyên gia marketing của Facebook dành riêng cho bạn (chỉ dành cho một số đối tượng nhất định).
 • Giới hạn quảng cáo: Khi đạt đến giới hạn quảng cáo của trang Facebook, bạn sẽ thấy thanh tiến trình với tổng số quảng cáo đang hoạt động hiện tại. Nhấp vào Xem cách giảm số lượng quảng cáo để biết bí quyết tránh đạt giới hạn quảng cáo.
 • Nhiệm vụ: Nếu có bất kỳ nhiệm vụ thiết lập tài khoản quảng cáo đang chờ xử lý nào có thể cải thiện hiệu quả quảng cáo, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và cung cấp hướng dẫn về cách hoàn tất nhiệm vụ tại đây.

Có một số phần, chẳng hạn như thông báo và đề xuất, không phải lúc nào bạn cũng nhìn thấy và chỉ hiển thị khi có nội dung liên quan đến tài khoản quảng cáo của bạn.

Ví dụ: nếu bạn có nhiều nhóm quảng cáo phân phối đến các đối tượng rất giống nhau, chúng tôi sẽ thông báo về sự chồng chéo đối tượng và gửi cho bạn liên kết đến nhóm quảng cáo đang gặp phải vấn đề này. Chồng chéo đối tượng có thể khiến các nhóm quảng cáo tham gia vào cùng một phiên đấu giá để phân phối đến cùng một nhóm người. Điều này khiến bạn đạt được ít kết quả mong muốn hơn. Chúng tôi sẽ đề xuất cho bạn cách để giải quyết vấn đề này và cải thiện kết quả. Chúng tôi cũng sẽ gửi cho bạn liên kết dẫn đến thông tin và nguồn lực bổ sung, nếu có.

Để quay lại bảng chiến dịch Trình quản lý quảng cáo, hãy chọn biểu tượng trang chiến dịch . Để biết cụ thể hơn về số liệu hiệu quả chiến dịch và thông tin chi tiết về nhân khẩu học theo đối tượng, hãy chọn Báo cáo quảng cáo từ biểu tượng menu .