Tối ưu hoá Google Ads bằng Google Analytics

Bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết hữu ích hơn khi sử dụng Google Ads với Google Analytics. Hãy cải thiện hiệu suất, thông điệp và chiến lược đặt giá thầu dựa vào những dữ liệu phân tích này.

1. Đưa các chỉ số trên Google Analytics vào Google Ads để có thông tin chuyên sâu hơn

  • Nhập các mục tiêu hoàn thành và giao dịch thương mại điện tử. 

Lý do: Bạn có thể thực hiện các phân tích đa dạng hơn về mục tiêu phân tích tuỳ chỉnh (bao gồm cả lượt chuyển đổi vi mô), sau đó tối ưu hoá mục tiêu của bạn trên Google Analytics ngay trong Google Ads.

Bắt đầu: Liên kết tài khoản Google Analytics và tài khoản Google Ads.

  • Tạo danh sách tái tiếp thị tuỳ chỉnh. 

Lý do: Tạo danh sách tái tiếp thị thật cụ thể dựa trên những trang đã xem, mục tiêu hoàn thành hoặc các phân đoạn khác của Google Analytics.

  • Dùng Danh sách thông minh để tự động nhóm những khách truy cập vào trang web có nhiều khả năng chuyển đổi nhất. 

Lý do: Tiếp cận những người dùng đã tương tác (nhưng chưa chuyển đổi) trên trang web của bạn mà không cần tự phân đoạn các đối tượng đó.

  • Tìm hiểu những chiến dịch, quảng cáo hoặc từ khoá trên Google Ads sẽ thúc đẩy mức độ tương tác trên trang web. 

Lý do: Lượt chuyển đổi không nói lên tất cả. Google Analytics giúp bạn hiểu hơn về cách người dùng tương tác với trang web của mình, cũng như những từ khoá đưa (hoặc không đưa) người dùng tới.

Bắt đầu: Thêm dữ liệu của Google Analytics vào báo cáo Google Ads.

  • Theo dõi “% phiên hoạt động mới” để tìm hiểu từ khoá nào thu hút được người dùng mới. 

Lý do: Khi xác định người dùng mới từ Google Ads, bạn sẽ biết cần tập trung nỗ lực vào đâu, đặc biệt là khi họ liên hệ với bạn lần đầu.

Đọc thêm về cách sử dụng các chỉ số của Google Analytics trong Google Ads. 

2. Phân tích hiệu suất trên Google Ads trong Google Analytics

  • Tự động gắn thẻ quảng cáo. 

Lý do: Quảng cáo được tự động gắn thẻ sẽ tạo ra những báo cáo có nhiều chi tiết hữu ích hơn trong Google Analytics.

Bắt đầu: Bật tính năng tự động gắn thẻ để đảm bảo bạn nhận được dữ liệu Google Ads chi tiết nhất.

  • Phân đoạn hành vi để hiểu rõ đối tượng mục tiêu trên Google Ads. 

Lý do: Khám phá thông điệp và trang đích thích hợp cho mỗi loại người dùng.

  • Thêm các phương diện phụ của Google Analytics vào báo cáo dành riêng cho Google Ads. 

Lý do: Các phương diện phụ giúp bạn xác định những thiết bị, từ khoá, vị trí, v.v. thu hút được người dùng chất lượng cao.

  • Sử dụng phương diện phụ của Google Ads trong báo cáo Google Analytics. 

Lý do: Tìm thấy thông tin chi tiết dành riêng cho Google Ads bằng cách sử dụng bất kỳ báo cáo nào bạn thích trong Google Analytics — đó là những thông tin chi tiết có thể cải thiện hiệu suất cho tài khoản của bạn.

  • Sử dụng dịch vụ Đo điểm chuẩn để tìm hiểu xem trang web của bạn nổi bật như thế nào so với đối thủ cạnh tranh. 

Lý do: Hiểu rõ xu hướng trong ngành cũng như khả năng cạnh tranh của các trang web dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động của bạn.