Tối ưu hóa Chiến dịch hiển thị trên Mạng Hiển thị của Google

Hướng dẫn này cung cấp các phương pháp hay nhất liên quan đến quảng cáo hiển thị hình ảnh để kết nối khách hàng với quảng cáo thích hợp trên web. Tìm hiểu các mẹo để tiếp cận đúng đối tượng, chọn đúng thông điệp và giá thầu cũng như tối ưu hóa cho hiệu suất.

1. Thiết lập chiến dịch hiển thị để đạt được thành công

  • Kiểm tra xem bạn có đang theo dõi chính xác chuyển đổi từ trang web và ứng dụng không.

Lý do: Khả năng tối ưu hóa phụ thuộc dữ liệu bạn sử dụng.

Bắt đầu: Kiểm tra thẻ theo dõi chuyển đổi của bạn.

  • Tách biệt chiến dịch tìm kiếm và chiến dịch hiển thị để kiểm soát tốt hơn.

Lý do: Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm và quảng cáo hiển thị hình ảnh tiếp cận người tiêu dùng theo những ngữ cảnh khác nhau, việc quản lý riêng biệt các chiến dịch cho phép bạn tối ưu hóa cho những ngữ cảnh khác nhau.

Bắt đầu: Tạo các chiến dịch riêng biệt hoặc sử dụng Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị để cho phép Google Ads quản lý tự động.

  • Hãy nghĩ xa hơn thuộc tính nhấp chuột cuối cùng.

Lý do: Điều quan trọng là cần tính đến tất cả các điểm tiếp xúc trên phương tiện nghe nhìn dẫn đến chuyển đổi.

Bắt đầu: Thêm chuyển đổi xem qua vào báo cáo vị trí để có được thông tin tổng thể hơn về đường dẫn chuyển đổi.

2. Tiếp cận đúng đối tượng vào đúng thời điểm

  • Tái thu hút khách truy cập trang web trong quá khứ bằng tiếp thị lại.

Lý do: Tính trung bình, người tiêu dùng truy cập các trang web 6 lần trong quá trình mua hàng nên hãy thu hút lại khách hàng khi họ có nhiều khả năng mua hàng nhất.1

Bắt đầu: Tìm hiểu cách tiếp cận khách hàng bằng cách sử dụng tính năng tiếp thị lại với hướng dẫn Tiếp thị lại hiển thịcủa chúng tôi.

  • Cải thiện tiếp thị lại với đối tượng tương tự.

Lý do: Cách này có thể tăng số lượt chuyển đổi tiếp thị lại của bạn lên đến 38% so với việc chỉ sử dụng tiếp thị lại.2

Bắt đầu: Thêm đối tượng tương tự để tiếp cận những người dùng có đặc điểm giống với khách truy cập trang web của bạn.

  • Tìm thêm khách hàng với nhắm mục tiêu theo từ khóa và đối tượng trong thị trường.

Lý do: Cả hai phương thức đều phân phối một cách hiệu quả về mặt chi phí cho khách hàng mới và khách hàng chất lượng cao.

Bắt đầu: Chọn từ khóa cho các chiến dịch trên Mạng hiển thị.

  • Sử dụng nhắm mục tiêu tự động trong hiển thị.

Lý do: Bạn có thể gia tăng khối lượng dựa vào mục tiêu hiệu suất của mình.

3. Khớp thông điệp và giá thầu với thời điểm

  • Sử dụng cả quảng cáo hình ảnh và quảng cáo thích ứng ở nhiều kích thước và định dạng.

Lý do: Tính trung bình, các nhà quảng cáo thấy ở mức giá mỗi hành động tương tự, số lượt chuyển đổi tăng thêm 50% khi dùng cả quảng cáo thích ứng và quảng cáo hình ảnh, so với chỉ sử dụng quảng cáo hình ảnh.3

Bắt đầu: Sử dụng Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng để tạo nhanh quảng cáo đẹp miễn phí.

  • Tự động đặt giá thầu.

Lý do: Tiết kiệm thời gian và cải thiện hiệu suất.

Bắt đầu: Áp dụng chiến lược đặt giá thầu tự động cho chiến dịch Hiển thị của bạn.

4. Tối ưu hóa để có hiệu suất hiển thị tốt hơn

  • Loại trừ các danh mục trang web và vị trí hoạt động kém.

Lý do: Tránh nội dung mà đối tượng mục tiêu của bạn có khả năng không truy cập.

Bắt đầu: Loại trừ các danh mục trang web và vị trí mà khách hàng mục tiêu của bạn có khả năng không truy cập.