TIÊU CHÍ GIỮ DANH HIỆU MALL CỦA LAZADA

Nếu nhà bán hàng LazMall không đạt được cùng 1 chỉ số trong 3 tháng liên tục, trạng thái LazMall của nhà bán hàng sẽ bị gỡ bỏ và NBH sẽ chuyển sang NBH thông thường.
 
Hoạt động bán hàng của Nhà bán hàng
 
Ít nhất một đơn hàng một tháng
Giao hàng đúng hạn ≥ 90%
Tỷ lệ đánh giá tích cực ≥ 70%
Tỷ lệ hủy (Do lỗi Nhà bán hàng) < 2%
Tỷ lệ hàng hoàn (Do lỗi nhà bán hàng) < 1% (Nghành hàng Thời trang ≤ 10%)