Tiếp cận khách hàng của bạn bằng từ khóa phù hợp

Hướng dẫn chính thức về việc quản lý và nhắm mục tiêu theo từ khóa hiệu quả trong Google Ads.
Đọc các phương pháp hay nhất về từ khóa trên Google Ads (được thiết kế để giúp bạn tiếp cận đúng khách hàng và phát triển doanh nghiệp của mình) ngay trên Google.

1. Điều chỉnh từ khóa cho phù hợp với mục tiêu kinh doanh

  • Suy nghĩ khái quát về cách khách hàng có thể tiếp cận bạn. 

Lý do: Từ khóa của bạn nên phản ánh tất cả các loại truy vấn người dùng có thể giúp người dùng tìm thấy bạn khi đang tìm thông tin về sản phẩm/dịch vụ mà bạn cung cấp.

  • Điều chỉnh và quản lý từ khoá cho phù hợp với mục tiêu kinh doanh tổng thể của bạn. 

Lý do: Các từ khóa khác nhau có các mục đích khác nhau và phải chịu trách nhiệm cho mục tiêu phù hợp nhất với mục đích của chúng.

Bắt đầu: Thêm từ khóa mới vào tài khoản của bạn.

  • Phân tích danh sách từ khóa và xóa các từ khóa có khối lượng tìm kiếm thấp.

Lý do: Giảm sự lộn xộn. Nếu từ khóa không thúc đẩy bất kỳ lưu lượng truy cập nào cho bạn, thì bạn không cần giữ các từ khóa đó lại.

Bắt đầu: Xóa từ khóa có khối lượng tìm kiếm thấp khỏi tài khoản của bạn.

Đọc thêm về cách điều chỉnh từ khóa cho phù hợp với mục tiêu kinh doanh của bạn.

2. Tìm cơ hội nhắm mục tiêu mới trong Google Ads

  • Sử dụng Quảng cáo tìm kiếm động để đơn giản hóa việc quản lý tài khoản. 

Lý do: Tránh phải cập nhật liên tục danh sách từ khóa mỗi khi bạn thực hiện thay đổi đối với trang web.

Bắt đầu: Tìm hiểu cách tạo Quảng cáo tìm kiếm động.

Đọc thêm về cách tìm các cơ hội nhắm mục tiêu mới.

3. Mở rộng phạm vi tiếp cận của các từ khóa hiện có

  • Tối đa hoá mức độ xuất hiện của từ khoá bằng cách cải thiện Thứ hạng quảng cáo của chúng. 

Lý do: Việc thêm tiêu chí nhắm mục tiêu mới không phải là cách duy nhất để tăng mức độ xuất hiện. Giá thầu linh hoạt hơn cùng với quảng cáo có chất lượng cao hơn có thể thúc đẩy kết quả hiển thị của các từ khóa hiện tại.

Bắt đầu: Bắt đầu cải thiện Thứ hạng quảng cáo bằng cách thay đổi giá thầu và văn bản quảng cáo.

  • Mở rộng phạm vi tiếp cận đến những người dùng không có trên Google.com bằng cách nhắm đến các đối tác tìm kiếm. 

Lý do: Nhận được nhiều khối lượng hơn từ cùng một tập hợp từ khóa trong tài khoản của bạn.

Bắt đầu: Đưa đối tác tìm kiếm vào Chiến dịch tìm kiếm hiện có.

Đọc thêm về cách mở rộng phạm vi tiếp cận của các từ khóa hiện tại.

4. Điều chỉnh lưu lượng truy cập của bạn bằng từ khóa phủ định

  • Thường xuyên thêm từ khoá phủ định trong quá trình quản lý tài khoản Google Ads của bạn. 

Lý do: Tiết kiệm tiền bằng cách tránh nhận được các lượt nhấp từ những người sẽ không trở thành khách hàng.

Bắt đầu: Thêm từ khóa phủ định vào Chiến dịch tìm kiếm và Chiến dịch hiển thị của bạn.

  • Cũng giống như các từ khoá chính, hãy tập trung quản lý từ khoá phủ định ở những vị trí sẽ mang lại nhiều lợi ích nhất. 

Lý do: Trạng thái của tài khoản phụ thuộc vào việc thêm từ khóa phủ định có tác động mạnh mẽ, không toàn diện.

Bắt đầu: Tạo danh sách từ khóa phủ định để áp dụng trên nhiều chiến dịch.