Tạo quảng cáo click đến Messenger trong Trình quản lý quảng cáo

Quảng cáo click đến Messenger có thể sử dụng 3 mục tiêu: Tin nhắnLưu lượng truy cập và Chuyển đổi. Khi tạo quảng cáo, bạn sẽ tạo cả quảng cáo lẫn trải nghiệm chào mừng mà mọi người nhìn thấy trong Messenger sau khi nhấp vào quảng cáo đó.

Lưu ý: Nếu muốn sử dụng bài viết có sẵn trên Trang kinh doanh để tạo quảng cáo click đến Messenger, bạn có thể tạo quảng cáo ngay trên Trang của mình.

Trước khi bắt đầu

Chọn mục tiêu:

 • Mục tiêu Tin nhắn phân phối quảng cáo đến những người nhiều khả năng hơn sẽ phản hồi doanh nghiệp bạn trong Messenger (nên sử dụng).
 • Mục tiêu Lưu lượng truy cập có mục đích chuyển mọi người đến cuộc trò chuyện trên Messenger.
 • Bạn nên sử dụng mục tiêu Cuộc trò chuyện nếu hiện theo dõi sự kiện bằng Facebook pixel.

Tạo quảng cáo có mục tiêu Tin nhắn

 1. Đi đến Trình quản lý quảng cáo và nhấp vào Tạo.
 2. Chọn mục tiêu Tin nhắn và nhấp vào Tiếp tục.
 3. Đặt tên cho chiến dịch, chọn ngân sách và nhấp vào Tiếp.
 4. Trong Loại quảng cáo, chọn Click để nhắn tin.
 5. Trong phần Ứng dụng nhắn tin, chọn Messenger.
 6. Chọn Đối tượng, Vị trí quảng cáo và Kiểm soát chi phí, rồi nhấp vào Tiếp tục.
 7. Chọn định dạng quảng cáo và hoàn tất quá trình thiết lập quảng cáo.
 8. Trong phần Mẫu tin nhắn, chọn Tạo mới hoặc Sử dụng mẫu có sẵn.
 9. Khi tạo mẫu mới, bạn có thể chọn Bắt chuyện hoặc Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
  • Khi bạn chọn Bắt chuyện, mọi người có thể nhấn vào gợi ý phù hợp trong cuộc trò chuyện trên Messenger.
  • Khi bạn chọn Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, bạn có thể thu thập thông tin trong Messenger từ những người quan tâm đến doanh nghiệp bạn bằng cách sử dụng quy trình hỏi đáp.
 10. Nhấp vào + Tạo để tạo quy trình. Nhấp vào Lưu và hoàn tất khi xong.
 11. Hoàn tất chỉnh sửa quảng cáo, rồi nhấp vào Xác nhận.

Tạo quảng cáo có mục tiêu Lưu lượng truy cập

 1. Đi đến Trình quản lý quảng cáo và nhấp vào Tạo.
 2. Chọn mục tiêu Lưu lượng truy cập.
 3. Chọn ngân sách chiến dịch và nhấp vào Tiếp tục.
 4. Trong phần Lưu lượng truy cập, nhấp vào Messenger.
 5. Chọn Đối tượng, Vị trí quảng cáo và Kiểm soát chi tiêu, rồi nhấp vào Tiếp tục.
 6. Hoàn tất chỉnh sửa quảng cáo, rồi nhấp vào Xác nhận.

Tạo quảng cáo có mục tiêu Chuyển đổi

 1. Đi đến Trình quản lý quảng cáo và nhấp vào Tạo.
 2. Chọn mục tiêu Chuyển đổi.
 3. Chọn ngân sách chiến dịch và nhấp vào Tiếp tục.
 4. Trong phần Cuộc trò chuyện, nhấp vào Messenger.
 5. Trong phần Tối ưu hóa cho phân phối quảng cáo, chọn sự kiện chuyển đổi. Bạn có thể di chuột qua từng sự kiện để tìm hiểu thêm về sự kiện đó.
 6. Chọn Đối tượng, Vị trí quảng cáo và Kiểm soát chi tiêu, rồi nhấp vào Tiếp tục.
 7. Hoàn tất chỉnh sửa quảng cáo, rồi nhấp vào Xác nhận.

Sau khi được phê duyệt, quảng cáo sẽ bắt đầu xuất hiện ở các vị trí bạn chọn. Khi mọi người nhấp vào quảng cáo, quảng cáo sẽ mở ra trong Messenger và tin nhắn chào mừng sẽ xuất hiện.

Tìm hiểu thêm từ Facebook