Sử dụng điểm tối ưu hóa để giúp cải thiện hiệu quả của Google Ads

Điểm tối ưu hóa được tính dựa trên mức độ hiệu quả của tài khoản được thiết lập để hoạt động trên Mạng Tìm kiếm, Hiển thị và Mua sắm. Điểm tối ưu hóa hiển thị các nội dung đề xuất được cá nhân hóa theo các tài khoản cụ thể dựa trên các lĩnh vực sau:

 • Quảng cáo và phần mở rộng
 • Chiến dịch tự động
 • Đặt giá thầu và ngân sách
 • Từ khóa và nhắm mục tiêu
 • Chỉnh sửa

1. Áp dụng các nội dung đề xuất sẽ hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh của bạn

 • Thường xuyên kiểm tra Nội dung đề xuất.

Lý do: Google Ads sẽ liên tục xác định các cơ hội cho tài khoản của bạn và thêm các nội dung đề xuất mới dựa trên dữ liệu theo thời gian thực. Nội dung đề xuất sẽ tiếp tục mở rộng trên nhiều chiến dịch hơn trong tương lai.

 • Loại bỏ các nội dung đề xuất không phù hợp với mục tiêu của bạn

Lý do: Bạn hiểu rõ nhất về doanh nghiệp của mình, vì vậy hãy loại bỏ mọi nội dung đề xuất không phù hợp với mục tiêu của bạn. Bạn không cần phải áp dụng mọi nội dung đề xuất. Các mục tiêu có thể thay đổi, vì vậy, bạn luôn có thể quay lại các nội dung đề xuất mà bạn đã loại bỏ.

Mẹo

Khi bạn nhấp vào mục Loại bỏ tất cả cho một nội dung đề xuất, hãy cho chúng tôi biết lý do. Từ đó, chúng tôi có thể cải thiện các nội dung đề xuất mà mình thêm vào tài khoản của bạn. Bằng cách sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh cho chiến dịch của bạn, Google Ads có thể cá nhân hóa các Nội dung đề xuất tốt hơn để giúp bạn đạt được mục tiêu hiệu quả hoạt động.

 • Áp dụng hàng loạt các nội dung đề xuất của bạn.

Lý do: Tận dụng hành động Áp dụng tất cả để tiết kiệm thời gian.

2. Quản lý tài khoản hiệu quả hơn

 • Ưu tiên các nội dung đề xuất sẽ có tác động lớn nhất đến hiệu quả hoạt động. 

Lý do: Điểm tối ưu hóa sử dụng nội dung đề xuất được cá nhân hóa dựa trên lịch sử tài khoản, mô phỏng đấu giá, mô hình thống kê và nhiều yếu tố khác. Các nội dung đề xuất được dự đoán để cải thiện hiệu quả hoạt động nhiều nhất sẽ có điểm số cao hơn. Những nội dung đề xuất này sẽ xuất hiện ở đầu trang Đề xuất.

 • Xem xét điểm tối ưu hóa ở cấp phù hợp nhất với bạn.

Lý do: Điểm tối ưu hóa hiện có ở cấp Chiến dịch, Tài khoản và Tài khoản người quản lý.

3. Phân tích nội dung đề xuất dựa trên các ưu tiên của bạn

 • Lọc các nội dung đề xuất theo mục.

Lý do: Nội dung đề xuất được sắp xếp thành 5 phần: quảng cáo và phần mở rộng, chiến dịch tự động, đặt giá thầu và ngân sách, từ khóa và nhắm mục tiêu và chỉnh sửa.

 • Tải các nội dung đề xuất xuống để phân tích ngoại tuyến hoặc để áp dụng bằng cách sử dụng Google Ads Editor.

Lý do: Bạn có thể áp dụng trực tiếp các nội dung đề xuất từ Google Ads. Bạn có thể tải xuống và áp dụng các nội dung đề xuất bằng cách sử dụng Google Ads Editor.