Sử dụng Điểm chất lượng để biết cách xử lý các mục tối ưu hóa

Trong bài hướng dẫn các phương pháp hay nhất về chất lượng quảng cáo này, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn về Điểm chất lượng và cách sử dụng Điểm chất lượng để cải thiện hiệu suất quảng cáo trong Google Ads. 

1. Điểm chất lượng của Google Ads là gì?

  • Điểm chất lượng là một công cụ chẩn đoán hữu ích, nhưng không phải là chỉ báo hiệu suất chính. 

Lý do: Điểm chất lượng giống như đèn cảnh báo của động cơ xe hơi, nó cho bạn biết tình trạng của quảng cáo và từ khóa. Đây không phải là chỉ số chi tiết cần chú trọng khi quản lý tài khoản.

2. Chẩn đoán chất lượng từ khóa bằng cách sử dụng Điểm chất lượng và các chỉ số khác

  • Tập trung nỗ lực của bạn vào các khía cạnh có giá trị cao mà bạn có thể đem lại sự thay đổi. 

Lý do: Việc có chọn lọc khi tối ưu hóa chất lượng cho phép bạn tối đa hóa tác động – không lãng phí thời gian vào những việc bạn không thể thay đổi hoặc những cách tối ưu hóa chỉ mang lại hiệu quả hạn chế.

3. Thực hiện hành động sau khi chẩn đoán Điểm chất lượng

  • Chú ý đến “Bộ ba thành phần quan trọng” làm nên chất lượng quảng cáo: mức độ liên quan của quảng cáo, CTR dự kiến và trải nghiệm trang đích. 

Lý do: Các đánh giá theo thời gian thực của 3 thành phần này được dùng trong phiên đấu giá quảng cáo, nhưng Điểm chất lượng thì không. Nói chung, khi 3 thành phần đó không hoạt động tốt, bạn có thể phải cải thiện chúng thông qua các biện pháp khắc phục.

4. Yếu tố quan trọng (và không quan trọng) đối với chất lượng quảng cáo

  • Hiểu những yếu tố quan trọng và không quan trọng đối với chất lượng quảng cáo. 

Lý do: Làm như vậy sẽ giúp bạn luôn tập trung vào những hoạt động tối ưu hóa có ý nghĩa sẽ cải thiện chất lượng quảng cáo.

5. Cải thiện hiệu suất nhờ chất lượng quảng cáo

  • Đảm bảo rằng những quảng cáo cạnh tranh nhất của bạn có thể phân phát cho mỗi phiên đấu giá.

Lý do: Tính năng xoay vòng quảng cáo được tối ưu hóa xem xét ngữ cảnh cụ thể của phiên đấu giá. Quảng cáo, phần mở rộng và giá thầu của bạn có thể phối hợp cùng nhau để tăng thêm lượt nhấp.