SHOPEE – Tiêu chí và quy trình xét duyệt Shop yêu thích +

1. Shop Yêu Thích+ là gì?

Shop Yêu Thích+ là chương trình mới mang lại lợi ích cho Người Bán nhằm ghi nhận hoạt động bán hàng và chỉ số vận hành của Shop.

Điểm nổi bật/ các tiêu chí để trở thành của Shop Yêu Thích+:

  1. Đánh giá Shop từ 4.8
  2. Tỉ lệ phản hồi chat từ 90%
  3. Thời gian chuẩn bị hàng dưới 1,5 ngày
  4. Tỉ lệ Shop hủy đơn / giao hàng trễ dưới 3%

Shop và danh sách sản phẩm sẽ nhận được nhãn Yêu Thích+ nếu đáp ứng đủ tiêu chí.

2. Làm thế nào để trở thành Shop Yêu Thích+?

Shop cần thỏa các tiêu chí để được xét duyệt thành Shop Yêu Thích+

Thời gian cụ thể cho các chỉ tiêu: 

  1. Điểm phạt Sao Quả Tạ: điểm cộng dồn theo từng quý 3 tháng.
  2. Số đơn hàng thành công/ Số khách hàng/ Số ngày vi phạm tỷ lệ hàng đặt trước: tính trong 30 ngày gần nhất của thứ Hai hàng tuần.
  3. Tỷ lệ đơn hàng không thành công/ Tỷ lệ đơn hàng giao trễ: tính trong 07 ngày gần nhất của thứ Hai hàng tuần.
  4. Tỷ lệ phản hồi Chat/ Điểm đánh giá Shop/ Tỷ lệ Hàng đặt trước: chỉ số được cập nhật tại Kênh người bán mỗi thứ Hai hàng tuần.

⚠️ Lưu ý: Shop có thể bị từ chối tham gia xét duyệt chương trình Shop Yêu Thích+ ít nhất 3 tháng nếu vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng của Shopee.

Để biết thêm chi tiết tham khảo các điều kiện để đăng ký xét duyệt