Quảng cáo trong Marketplace

Mọi người truy cập Facebook Marketplace để khám phá và mua sản phẩm trong những cộng đồng địa phương cũng như từ các doanh nghiệp — và có hàng triệu tương tác được thực hiện giữa người mua và người bán trong Marketplace mỗi ngày.

Tiếp cận khách hàng ở nơi họ tích cực mua sắm

Giờ đây, bạn có thể mở rộng quảng cáo trên Facebook từ Bảng tin sang Marketplace để đạt được các mục tiêu của mình ở nơi mọi người tích cực mua sắm. Mọi người sẽ thấy quảng cáo của bạn cùng với các sản phẩm và dịch vụ phù hợp khác trong Marketplace, đồng thời có tùy chọn nhấp vào trang web hoặc ứng dụng của bạn để biết thêm thông tin.

Dễ dàng mở rộng quy mô quảng cáo bằng vị trí quảng cáo tự động

Bạn có thể dễ dàng mở rộng quy mô quảng cáo ra toàn bộ nhóm ứng dụng và dịch vụ của Facebook, tận dụng cùng một nội dung, nhắm mục tiêu và tối ưu hóa. Khi thiết lập chiến dịch trên Facebook, bạn sẽ có tùy chọn bật vị trí quảng cáo tự động để cho phép quảng cáo trên Facebook xuất hiện trong Bảng tin trên Facebook, Facebook Marketplace, Instagram, Messenger và Audience Network.

Thu được kết quả hiệu quả hơn

Khi quảng cáo trên toàn bộ nhóm ứng dụng và dịch vụ của Facebook, bạn có thể tiếp cận khách hàng của mình ở bất cứ đâu mà họ truy cập, điều này mang lại cho bạn thêm cơ hội để đạt được kết quả một cách hiệu quả. Trong một nghiên cứu của Facebook IQ, chúng tôi đã nhận thấy rằng các đối tượng xem lượt hiển thị trên Facebook, Instagram và Audience Network có tỷ lệ chuyển đổi cao gấp 8 lần so với các đối tượng chỉ xem một vị trí quảng cáo trên Facebook.

Ngoài ra, Nghiên cứu của Facebook trong năm 2019 cho thấy khi kết hợp Bảng tin với Marketplace, chi phí trên mỗi mức tăng đối với những số liệu của thương hiệu ở phần giữa phễu thường thấp hơn so với khi chỉ dùng Bảng tin. Hơn nữa, người tiêu dùng vẫn nhìn nhận bình thường/tích cực về mức độ yêu thích và chất lượng thương hiệu.

Cách bắt đầu

Marketplace sẽ xuất hiện dưới dạng tùy chọn vị trí quảng cáo nếu quảng cáo của bạn đủ điều kiện hiển thị trong Marketplace. Để tìm hiểu thêm về quảng cáo trong Marketplace, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp.

  1. Chọn các vị trí quảng cáo tự động để mở rộng quảng cáo của bạn ra tất cả các vị trí quảng cáo đủ điều kiện trên Facebook, Instagram, Messenger và Audience Network.
  2. Triển khai Facebook pixel và/hoặc SDK để đo lường các hành động được thực hiện trên trang web hoặc ứng dụng của bạn.
  3. Sử dụng công cụ báo cáo quảng cáo để đo lường và tối ưu hóa hiệu quả của các chiến dịch.

Tìm hiểu thêm từ Facebook