Quảng cáo tin nhắn

Quảng cáo tin nhắn (Message Ads) trên Zalo Ads là hình thức hỗ trợ nhà quảng cáo tương tác trực tiếp với khách hàng tiềm năng qua tin nhắn hộp thoại trên Zalo. Qua đó, nhà quảng cáo có thể thu thập thông tin khách hàng, tư vấn trực tiếp 1:1, hoặc chốt đơn hàng trực tiếp ngay trên Zalo.

Những lợi ích của nhà quảng cáo khi sử dụng quảng cáo tin nhắn.

  • Khi người dùng nhấn vào quảng cáo, hệ thống sẽ mở ra hộp thoại nhanh chóng và người dùng có thể tương tác trực tiếp 1:1 với doanh nghiệp.
  • Nhà quảng cáo/doanh nghiệp có thể tiếp cận lại nhóm khách hàng này trong tương lai với bài viết, hoặc cập nhật sản phẩm mới/chương trình khuyến mại mới cho khách hàng.
  • Tăng tỉ lệ chuyển đổi ra đơn hàng khi sử dụng Chatbot để hỗ trợ khách hàng tốt hơn.

Điều kiện quảng cáo

Nhà quảng cáo phải có tài khoản Zalo Official Account để tạo được loại quảng cáo này. Nhà quảng cáo vui lòng tham khảo hướng dẫn tạo tài khoản Zalo Official Account trong nút dưới.

Các bước thiết lập quảng cáo tin nhắn (Message Ads)

Để thiết lập được quảng cáo tin nhắn, nhà quảng cáo cần tuân thủ quy định chính sách quảng cáo về nội dung tin nhắn gửi đến khách hàng. Nhà quảng cáo vui lòng xem thông tin chính sách tại đây.

Bước 1: Nhà quảng cáo vào phần quảng cáo trên trang Zalo Ads và chọn vào loại hình quảng cáo tin nhắn.

Bước 2: Sau khi thiết lập nhóm đối tượng quảng cáo và chi phí cho quảng cáo, nhà quảng cáo tạo kịch bản tin nhắn cho quảng cáo.

  • Nhà quảng cáo chọn phần Tạo kịch bản mới.

Tùy vào mục đích tin nhắn, nhà quảng cáo tiến hành chọn 1 trong 2 loại tin nhắn: Tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn kèm hình ảnh.

Có 3 loại nút bấm nhà quảng cáo có thể chọn là: gửi tin nhắn, mở website và thực hiện cuộc gọi.

  • Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng có thể chọn lại những kịch bản cũ đã được tạo trong phần Danh sách kịch bản.

* Lưu ý: Nhà quảng cáo chỉ có thể chỉnh sửa những kịch bản được tạo từ hệ thống Ads.zalo.me. Những kịch bản được tạo từ hệ thống Oa.zalo.me phải chỉnh sửa từ phía trang Official Account tương ứng.

Bước 3: Sau khi tạo kịch bản tin nhắn, nhà quảng cáo tạo nội dung và hình ảnh cho quảng cáo.

Bước 4: Nhà quảng cáo cung cấp giấy phép quảng cáo phù hợp với từng ngành hàng, nhà quảng cáo nhấn nút Gửi duyệt quảng cáo để gửi quảng cáo đến BQT Zalo Ads kiểm tra và xét duyệt.

Nhà quảng cáo có thể tải ứng dụng Zalo OA Admin trên điện thoại để trả lời khách hàng khi có tin nhắn từ quảng cáo.

Hình ảnh minh họa

Sản phẩm Ô tô

Dịch vụ giáo dục