Phương thức đấu thầu

Đấu thầu là một phần quan trọng của quy trình tạo quảng cáo tổng thể. Có nhiều loại phương thức đấu thầu khác nhau tùy thuộc vào chiến lược và mục tiêu của bạn. 
 
Việc tìm ra phương thức nào phù hợp với bạn có thể là không dễ dàng, nhưng điều quan trọng là bạn phải dành thời gian để hiểu tất cả các phương thức trước khi chạy chiến dịch. 
 
Bài viết này giúp bạn có cái nhìn tổng quan cơ bản về từng phương thức, đó là những kiến thức cần thiết để bạn bắt đầu chạy quảng cáo TikTok.
 
Hiện tại, Trình quản lý quảng cáo TikTok cung cấp 5 phương thức đấu thầu khác nhau:
 
  • Chi phí mỗi 1.000 lượt hiển thị (CPM)
  • Chi phí mỗi 1.000 lượt hiển thị được tối ưu (oCPM)
  • Chi phí mỗi 1.000 lượt xem (CPV)
  • Chi phí mỗi lượt nhấp (CPC)
 
CPM
Phương thức này có nghĩa là giá thầu của bạn là giá mà bạn sẵn sàng trả cho 1.000 lượt hiển thị. Hệ thống sẽ phân phối quảng cáo của bạn để nhận được số lượt hiển thị nhiều nhất và tiếp cận nhiều khách hàng nhất có thể trong phạm vi ngân sách của bạn.
 
Cách tính: (Tổng chi phí/Tổng số lượt hiển thị) * 1.000
Sự kiện thanh toán: Tính phí theo số lượt hiển thị
Mục tiêu quảng cáo có thể áp dụng: Số lượt tiếp cận
 
oCPM
Phương thức đấu thầu này là mức giá bạn sẽ trả để tạo 1.000 lượt hiển thị, nhắm mục tiêu người dùng mà hệ thống tin rằng có khả năng hoàn thành sự kiện chuyển đổi hoặc cài đặt ứng dụng.
 
Lưu ý: oCPM hiện là phương thức đấu thầu mặc định cho mục tiêu quảng cáo Chuyển đổi hoặc cài đặt ứng dụng.
 
Cách tính: (Tổng chi phí/Tổng số lượt hiển thị) * 1.000
Sự kiện thanh toán: Tính phí theo số lượt hiển thị
Mục tiêu quảng cáo có thể áp dụng: Số lượt chuyển đổi, cài đặt ứng dụng
 
CPV
Phương thức này có nghĩa là giá thầu của bạn là giá mà bạn sẵn sàng trả cho 1.000 lượt xem video trong 6 giây hoặc 2 giây. Hệ thống sẽ phân phối video của bạn để nhận được càng nhiều lượt xem càng tốt trong phạm vi ngân sách của bạn.
 
Lưu ý:Khi thiết lập giá thầu cho chi phí mỗi lượt xem trong nhóm quảng cáo của bạn, hãy bảo đảm rằng bạn nhân mức chi phí mỗi lượt xem mong muốn với 1.000 và nhập tổng số đó làm số tiền đấu thầu. 
Lấy ví dụ: nếu tôi sẵn sàng chi 0,05 USD cho một lượt xem video, thì tôi sẽ nhập 50 USD làm giá thầu CPV (0,05 USD X 1.000 = 50 USD).
 
Cách tính: Tổng chi phí/Tổng số lượt xem video * 1000
Sự kiện thanh toán: Tính phí theo số lượt xem video trong 2 giây, lượt xem video trong 6 giây hoặc lượt xem hết video
Mục tiêu quảng cáo có thể áp dụng: Số lượt xem video
 
CPC
Phương thức này có nghĩa là giá thầu của bạn là chi phí bạn sẵn sàng trả cho mỗi lần nhấp chuột. Hệ thống sẽ phân phối quảng cáo của bạn đến những người dùng có nhiều khả năng nhất nhấp vào quảng cáo với chi phí gần sát nhất với giá thầu của bạn.
 
Cách tính: Tổng chi phí/Tổng số lần nhấp chuột
Sự kiện thanh toán: Tính phí theo số lượt nhấp
Mục tiêu quảng cáo có thể áp dụng: Lưu lượng, số lượt cài đặt ứng dụng, số lượt chuyển đổi