PHÍ BÁN HÀNG LAZADA – UPDATE 28/4/2022

BẢNG PHÍ LAZADA

  Shop thường Shop Mall
Phí thanh toán

= 2,497% x (Giá SP – Chi phí NBH tài trợ + Phí Vận chuyển KH trả)

= 2,497% x (Giá SP – Chi phí NBH tài trợ + Phí Vận chuyển KH trả)
Phí cố định

Không có

 

= Biểu phí x 1,1 ( VAT) x ( Giá SP – Chi phí NBBH tài trợ)
Voucher tích lũy