Phân tích kết quả

Tuy Facebook hiển thị tất cả các kết quả liên quan đến chiến dịch của bạn trong Trình quản lý quảng cáo nhưng một số dữ liệu sẽ phù hợp hơn so với các dữ liệu khác. Bạn có thể tùy chỉnh cách kết quả xuất hiện để hiển thị những số liệu có ý nghĩa nhất đối với mình.

SỬ DỤNG BÁO CÁO ĐỂ NẮM ĐƯỢC KẾT QUẢ

  • So sánh số liệu từ các chiến dịch trước với chiến dịch mới là một cách làm quan trọng để tìm hiểu xem bạn có đạt được kết quả tốt hơn so với trước đây không.
  • Xem xét các hành động do quảng cáo tạo ra, bao gồm lượt chuyển đổi, khách hàng tiềm năng, lượt cài đặt ứng dụng di động, mua hàng và lượt chuyển đổi offline. Chúng tôi sẽ ghi nhận các hành động này cho quảng cáo của bạn nếu ai đó xem hoặc nhấp vào quảng cáo trong một khoảng thời gian cụ thể – được xác định theo khoảng thời gian phân bổ của bạn.
  • Xem kết quả theo nền tảng, thiết bị và vị trí quảng cáo trong Trình quản lý quảng cáo. Nếu đã chọn mọi vị trí quảng cáo có sẵn trong khi thiết lập, bạn có thể xem số liệu báo cáo chia nhỏ của quảng cáo trong Trình quản lý quảng cáo theo nền tảng, nền tảng & thiết bị, vị trí quảng cáo và vị trí quảng cáo & thiết bị.
  • Sử dụng tính năng báo cáo trên nhiều thiết bị để biết quảng cáo của bạn được mọi người xem từ thiết bị nào trước khi chuyển đổi trên ứng dụng hoặc trang web. Ví dụ: nếu bạn xem quảng cáo của một sản phẩm trên điện thoại di động nhưng quyết định mua sản phẩm đó sau trên máy tính, tính năng báo cáo trên nhiều thiết bị có thể ghi nhận chuyển đổi này.

Tìm hiểu thêm từ Facebook