Mục tiêu tin nhắn

Bắt đầu cuộc trò chuyện mang lại kết quả

Mục tiêu tin nhắn cho phép bạn mua quảng cáo trong Trình quản lý quảng cáo hoặc API Quảng cáo nhằm mở ra tương tác trên Messenger, từ đó giúp bạn dễ dàng mở rộng quy mô cuộc trò chuyện hơn. Các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô có thể sử dụng mục tiêu quảng cáo tin nhắn để tương tác riêng với mọi người, qua đó thu hút được khách hàng tiềm năng, tăng doanh số và trả lời câu hỏi.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Bạn biết rằng mọi người quan tâm khi họ liên hệ trực tiếp với bạn.

Thúc đẩy giao dịch: Giúp mọi người thanh toán và hoàn thành giao dịch mua dễ dàng hơn trong cuộc trò chuyện.

Cung cấp hỗ trợ: Trả lời câu hỏi của mọi người và giúp họ khắc phục mọi sự cố mình đang gặp phải.

Mục tiêu tin nhắn hoạt động như thế nào?

Tùy chọn phân phối quảng cáo trong mục tiêu tin nhắn sẽ được tối ưu hóa cho câu trả lời—như vậy, mọi người sẽ có nhiều khả năng liên lạc với doanh nghiệp của bạn hơn và chuyển từ cân nhắc sang hành động. Bạn hiện có thể sử dụng hai loại quảng cáo với mục tiêu này.

Quảng cáo nhấp để mở Messenger

Quảng cáo mở cuộc trò chuyện trong Messenger giờ đây sẽ tiếp cận những người có nhiều khả năng đáp lại doanh nghiệp của bạn nhất, từ đó thôi thúc khách hàng chuyển từ cân nhắc sang hành động. Nhờ mục tiêu tin nhắn, quảng cáo nhấp để mở Messenger trở nên hiệu quả hơn bao giờ hết, qua đó tăng giá trị của các chiến dịch thu hút lưu lượng truy cập vào Messenger.

Tin nhắn được tài trợ

Bạn có thể dùng mục tiêu tin nhắn để bắt đầu lại các cuộc trò chuyện đang diễn ra bằng tin nhắn được tài trợ, qua đó dễ dàng mở rộng quy mô cuộc trò chuyện.

Tìm hiểu thêm về mục tiêu tin nhắn

Tìm hiểu thêm từ Facebook