Mua TRP trên Facebook như thế nào?

Mua TRP là gì?

Mua TRP cho phép các nhà quảng cáo quen dùng chiến dịch trên TV lập kế hoạch và mua chiến dịch video bằng cách sử dụng Điểm xếp hạng mục tiêu (TRP) do Nielsen xác minh trên Facebook và Instagram. Mua TRP cho phép bạn lập kế hoạch, mua và báo cáo về các chiến dịch video giống như trên TV và các kênh video trực tuyến khác. Khi sử dụng mua TRP, chiến dịch của bạn sẽ được đăng ký trực tiếp với Facebook trên phiếu yêu cầu đăng quảng cáo và sẽ được tối ưu hóa với phân phối đúng mục tiêu của Nielsen theo đối tượng nhân khẩu học bạn đã chọn.

Khi mua một chiến dịch thông qua mua TRP, bạn sẽ có thể tiếp cận những người ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Pháp, Ý, Đức, Úc, Brazil, Canada, Malaysia, Indonesia, Philippin, Thái Lan và Mexico. Bạn có thể nhắm mục tiêu những người ở các khu vực này theo quốc gia, độ tuổi, giới tính và khu vực DMA® (Khu vực thị trường được chỉ định) của Nielsen Hoa Kỳ. Bạn có thể kiểm soát tần suất hiển thị quảng cáo cho ai đó trong đối tượng của mình bằng cách sử dụng các tùy chọn kế hoạch tần suất thấp, trung bình hoặc cao.

Mua TRP khác với các phương thức mua khác như thế nào?

Với mua TRP, Facebook cung cấp tính năng tối ưu hóa cho Điểm xếp hạng mục tiêu (TRP) đã được Nielsen xác minh và bạn sẽ được lập hóa đơn khi Nielsen phân phối số lần hiển thị đúng mục tiêu theo đối tượng mục tiêu nhân khẩu học của bạn. Bạn có thể đăng ký chiến dịch thông qua mua TRP trước tối đa 6 tháng. Không giống như các phương thức mua khác, mua TRP trên Facebook sẽ phân phối số lần hiển thị đúng mục tiêu nhất định do Nielsen xác minh cho một chiến dịch cụ thể với giá đã đặt.

Bắt đầu

Mua TRP chỉ giới hạn ở chiến dịch đủ điều kiện. Hãy trao đổi với đại diện khách hàng để biết các tùy chọn mua TRP của bạn.