Mua quảng cáo trên Facebook với mức ngân sách bất kỳ

Chi phí quảng cáo trên Facebook là bao nhiêu?

Bạn có thể chạy quảng cáo trên Facebook, Instagram và Audience Network với mức ngân sách bất kỳ. Một số người chi tiêu cho cà phê mỗi ngày nhiều hơn số tiền họ chi tiêu cho chiến dịch quảng cáo. Chi phí chính xác liên quan đến việc quảng cáo của bạn được hiển thị cho một người nào đó được xác định trong quy trình đấu giá quảng cáo.

Làm cách nào để mua quảng cáo?

Cách phổ biến nhất để mua quảng cáo cho Facebook, Instagram và Audience Network là thông qua Trình quản lý quảng cáo – công cụ quản lý quảng cáo của chúng tôi. Bạn mua quảng cáo bằng cách tạo quảng cáo và gửi đến quy trình đấu giá quảng cáo của chúng tôi.

Bạn luôn là người nắm quyền kiểm soát.

Bạn thiết lập ngân sách và giá thầu. Chúng tôi sẽ không bao giờ chi tiêu nhiều hơn mức tối đa của bạn.

Thu được kết quả với mọi ngân sách.

Quảng cáo sẽ được hiển thị cho những người có khả năng quan tâm để bạn có thể thu được kết quả.

Thanh toán cho những hành động bạn muốn.

Bạn chọn mục tiêu – lượt hiển thị, lượt chuyển đổi – và chỉ thanh toán cho các mục tiêu đó.

Gửi quảng cáo đến quy trình đấu giá quảng cáo trên Facebook.

Quy trình đấu giá quảng cáo sẽ xác định quảng cáo nào nên được hiển thị cho người nào. Với thông tin bạn cung cấp trong quá trình tạo quảng cáo, quy trình đấu giá sẽ hiển thị quảng cáo cho những người có khả năng quan tâm nhất – với mức giá bạn đặt giá thầu hoặc thấp hơn chứ không bao giờ cao hơn.

Trong quá trình tạo quảng cáo, bạn đặt các thông số mà quy trình đấu giá sẽ sử dụng để phân phối quảng cáo cho mọi người, bao gồm:

Ngân sách

Bạn thiết lập ngân sách quảng cáo – tổng số tiền bạn muốn chi tiêu hàng ngày hoặc trong suốt chiến dịch – và có thể chỉnh sửa bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể đặt giá thầu – số tiền tối đa mà bạn sẵn sàng thanh toán khi ai đó xem quảng cáo hoặc thực hiện hành động bạn muốn.

Đối tượng

Bạn cũng có thể chọn người mà bạn muốn cho xem quảng cáo. Bạn có thể sử dụng thông tin nhân khẩu học như độ tuổi, giới tính và thành phố hiện tại hoặc những điều như sở thích, thiết bị hoặc hành động trước đây để kết nối với mọi người.

Nội dung

Cuối cùng, bạn quyết định giao diện của quảng cáo. Bạn có thể sử dụng văn bản, hình ảnh và video để thu hút sự chú ý của mọi người. Sau khi bạn tạo, quảng cáo sẽ chuyển sang quy trình đấu giá quảng cáo để bắt đầu hiển thị cho mọi người.

Hãy tìm hiểu thêm về cách hoạt động của quy trình đấu giá quảng cáo trong Trung tâm trợ giúp nhà quảng cáo.

Xem hướng dẫn từng bước

Kiểm soát chặt chẽ chi phí chiến dịch của bạn

Đối với những chiến dịch quảng cáo nhắm tới hơn 200.000 người, bạn có thể kiểm soát và dự đoán việc phân phối quảng cáo ở mức giá cố định bằng cách mua tiếp cận và tần suất. Chọn số người sẽ thấy quảng cáo của bạn, tần suất và thậm chí là thứ tự hiển thị quảng cáo, rồi lên kế hoạch trước đến 6 tháng với các chi tiết đó.

Bạn cũng sẽ biết số tiền mình cần chi tiêu. Cách mua tiếp cận và tần suất cho biết chính xác ngân sách bạn cần để tiếp cận đối tượng dự kiến. Sau khi thiết lập quảng cáo, phương pháp này sẽ phân phối quảng cáo ở mức giá bạn đặt trước.

Giới thiệu về loại mua tiếp cận và tần suất

Cách mua tiếp cận và tần suất là một phương thức thay thế cho mua quảng cáo. Với phương thức này, bạn có thể đặt trước chiến dịch với tần suất được kiểm soát và số người tiếp cận tối ưu có thể dự đoán. Bạn có thể tạo nhiều phiên bản chiến dịch tiếp cận và tần suất đồng thời so sánh và chia sẻ các chiến dịch đó trong Trình lập kế hoạch chiến dịch.

Nghiên cứu từ Khoa học marketing của Facebook cho thấy loại mua tiếp cận và tần suất có thể giúp bạn tác động nhiều hơn tới mức độ nhận biết thương hiệu, nâng cao nhận thức về sản phẩm hoặc tăng doanh số online hoặc offline. Nghiên cứu này cũng cho thấy tiếp cận nhiều người hơn có thể là chiến lược hiệu quả hơn cho các nhà quảng cáo thương hiệu so với nhắm mục tiêu đối tượng hẹp hơn, chính xác hơn. Tiếp cận trên quy mô lớn thường mang lại hiệu quả cao hơn so với các lợi ích đạt được từ việc tiếp cận nhiều hơn với đối tượng nhỏ. Một người được xem là đã được tác động khi quảng cáo của bạn ảnh hưởng đến người đó như mong muốn.

Ví dụ: nhà quảng cáo thương hiệu có thị phần lớn và mức độ nhận biết thương hiệu cao có thể sử dụng tiếp cận và tần suất để giảm số lần hiển thị quảng cáo của họ với mọi người để làm tăng số người mà họ hiển thị quảng cáo. Họ có thể chọn giới hạn số lần hiển thị quảng cáo với mọi người chỉ ở mức 1-2 lần/tuần để có thể tăng đáng kể tỷ lệ tiếp cận tổng số đối tượng của họ. Khi sử dụng loại mua tiếp cận và tần suất, hệ thống sẽ tạo ra dự đoán về số người mà nhà quảng cáo thương hiệu sẽ tiếp cận dựa vào giới hạn tần suất và ngân sách đã đặt của họ.

Đối với các thương hiệu mới có thị phần thấp hoặc đang chạy các chiến dịch ngắn hơn, chiến lược tần suất cao có thể có lợi. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức tần suất hiệu quả. Cần xem xét thị trường, thông điệp và phương tiện của bạn trong quá trình lập kế hoạch chiến dịch.

Mua quảng cáo video trên Facebook theo cách mua quảng cáo trên TV.

Với cách mua Điểm xếp hạng mục tiêu (TRP), nhà quảng cáo có thể mua quảng cáo trên Facebook, Instagram và Audience Network như khi mua quảng cáo trên TV. Cách mua TRP cho phép bạn lập kế hoạch, mua và xem báo cáo về các chiến dịch video trên Facebook theo cách làm với TV và các kênh video online khác.

Hãy tìm hiểu thêm về cơ chế vận hành của cách mua TRP trên Facebook trong Trung tâm trợ giúp nhà quảng cáo.

Xem hướng dẫn từng bước