Mô tả quảng cáo video

TikTok Ads Manager hỗ trợ cả định dạng quảng cáo hình ảnh và quảng cáo video. Bảng bên dưới liệt kê các đặc điểm quảng cáo hình ảnh cho các vị trí đặt quảng cáo trong Dòng ứng dụng News Feed.

 
Quảng cáo video TikTok
Quảng cáo video chuỗi ứng dụng News Feed
Vị trí
Quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu TikTok
BuzzVideo:
  • Quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu BuzzVideo
  • Quảng cáo trang chi tiết BuzzVideo
  • Quảng cáo câu chuyện trên BuzzVideo
TopBuzz:
  • Quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu TopBuzz
  • Quảng cáo trang chi tiết TopBuzz
Em bé:
  • Quảng cáo em bé trong nguồn cấp dữ liệu
  • Quảng cáo trang chi tiết về em bé
Thành phần Quảng cáo
Quảng cáo video + hình ảnh hiển thị quảng cáo + thương hiệu hoặc tên ứng dụng + mô tả quảng cáo
Quảng cáo video + thương hiệu hoặc tên ứng dụng + mô tả quảng cáo
Tỷ lệ khung hình
9:16, 1:1, hoặc 16:9
16:9 hoặc 1:1
Độ phân giải video
Độ phân giải phải ≥540 * 960px, ≥640 * 640px hoặc ≥960 * 540px.
Không có hạn chế. Chúng tôi đề xuất độ phân giải ≥720 * 1280px, ≥640 * 640px hoặc ≥1280 * 720px.
Loại tệp
.mp4, .mov, .mpeg, .3gp, hoặc .avi
.mp4, .mov, .mpeg, .3gp, hoặc .gif
Thời lượng Video
5-60 giây cho phép. Chúng tôi đề xuất các video ngắn từ 9-15 giây.
Không giới hạn. Chúng tôi đề xuất các video ngắn từ 5-60 giây.
Tốc độ bit
≥516 kbps
Kích thước tập tin
≤500 MB
Hình ảnh hồ sơ cá nhân
 

• Tỷ lệ khung hình: 1: 1
• Loại tệp: .jpg, .jpeg, .png
• Kích thước tập tin: <50 KB

Tên ứng dụng hoặc tên thương hiệu
Đối với Tên hiển thị, chúng tôi hỗ trợ: 1-40 ký tự nửa độ rộng (0,5-20 ký tự toàn độ rộng).
 
Ghi chú:
• Biểu tượng cảm xúc không được xuất hiện trong tên ứng dụng hoặc tên thương hiệu.
• Dấu câu và khoảng trắng cũng sẽ chiếm các ký tự.
• Tùy thuộc vào kiểu điện thoại và hệ điều hành, văn bản dài hơn có thể có nguy cơ không hiển thị hoàn toàn trên màn hình.
Mô tả quảng cáo
Đối với mô tả, chúng tôi hỗ trợ 1-100 ký tự (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Ả Rập, tiếng Nga, tiếng Thái hoặc tiếng Việt) và 1-50 (tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn hoặc tiếng Hindi).
 
Ghi chú:
• Biểu tượng cảm xúc, “{}” và “#” không thể xuất hiện trong mô tả.
• Dấu câu và khoảng trắng cũng sẽ chiếm các ký tự.
• Tùy thuộc vào kiểu điện thoại và hệ điều hành, văn bản dài hơn có thể có nguy cơ không hiển thị hoàn toàn trên màn hình.

 

Các đề xuất để có hiệu suất quảng cáo và trải nghiệm người dùng tốt hơn:
1. Quảng cáo video phải có nhạc nền hoặc âm thanh.
2. Tải lên các video có độ phân giải cao. Tránh hình ảnh bị mờ hoặc bị méo do kéo căng hoặc nén các kích thước.
3. Quảng cáo phải được bản địa hóa; các ngôn ngữ khác với ngôn ngữ chính thức của địa phương nơi quảng cáo sẽ được hiển thị sẽ không được hiển thị quá thường xuyên.
 
Lưu ý: Để giúp bạn tạo và tải lên quảng cáo hình ảnh dễ dàng hơn, chúng tôi đã phát triển Công cụ Tối ưu hóa Thông minh. Với công cụ này, bạn có thể tải lên các video có tỷ lệ khung hình bất kỳ và thay đổi kích thước các video không đủ tiêu chuẩn đó để đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ hình ảnh. Để tìm hiểu về các vùng và lưới an toàn sáng tạo, hãy xem các mẹo sáng tạo của chúng tôi.