Mở rộng hoạt động kinh doanh ra toàn cầu

Bài viết hướng dẫn này trình bày các phương pháp hay nhất để giúp bạn mở rộng hoạt động kinh doanh sang những quốc gia khác thông qua kênh trực tuyến. Bạn sẽ được tìm hiểu cách xác định các cơ hội ở thị trường quốc tế và cách tận dụng các cơ hội đó trong Google Ads.

1. Khám phá các cơ hội của bạn ở nước ngoài

  • Nghiên cứu các cơ hội thị trường ở nước ngoài để hiểu tiềm năng của bạn.

Lý do: Khách hàng ở nước ngoài đang tìm kiếm sản phẩm của bạn. Google Analytics, Công cụ lập kế hoạch từ khóa và các công cụ khác có thể giúp bạn đánh giá tiềm năng của bạn trước khi bắt đầu một chiến dịch mới.

  • Xác định các điều kiện xuất khẩu chung trong bất kỳ thị trường mới nào.

Lý do: Khi hiểu rõ các yêu cầu như phương thức thanh toán và nhu cầu dịch thuật, bạn có thể xác định những cơ hội mới hấp dẫn nhất.

Bắt đầu: Market Finder có một số tài nguyên và mẹo để giúp bạn xác định những thị trường tiềm năng mới, khám phá thông tin hoạt động, cũng như cách bắt đầu bán hàng cho khách hàng trong nước và trên toàn thế giới.

2. Kết nối với người dân địa phương

  • Bắt đầu bằng những thị trường mới dễ tham gia hơn.

Lý do: Các tài sản và quy trình của bạn sẽ thích ứng dễ dàng hơn nếu bạn đã có rất nhiều điểm chung với thị trường đó dựa trên ngôn ngữ, vị trí hoặc các yếu tố quan trọng khác.

  • Tính đến sự khác biệt về văn hóa, đồng thời bản địa hóa từ khóa, quảng cáo và trang đích của bạn.

Lý do: Việc dịch sang ngôn ngữ mới là không đủ. Các nền văn hóa khác nhau có những sở thích khác nhau. Hãy sử dụng các lựa chọn ưu tiên về màu sắc, công nghệ và đưa ra quyết định bán hàng như cách một người dân địa phương sẽ chọn.

Bắt đầu: Xem xét mục “Khám phá thị trường” trong Market Finder để so sánh mức sử dụng Internet và các lựa chọn ưu tiên ở những quốc gia khác.

3. Thiết lập tài khoản của bạn để tối ưu hóa trên nhiều thị trường

  • Bắt đầu mở rộng thị trường với những gì đã mang lại hiệu quả ở thị trường hiện tại.

Lý do: Bạn có thể thiết lập đường cơ sở ổn định để dựa vào đó đánh giá hiệu suất.

  • Tùy chỉnh mục tiêu cho các thị trường mới.

Lý do: Tất cả giá trị người dùng, sự cạnh tranh và chi phí hàng được bán có thể khác nhau giữa các địa phương và những khác biệt đó cần được xem xét khi xác định mục tiêu hiệu suất.

  • Chọn bất kỳ cấu trúc tài khoản nào mang lại hiệu quả cho bạn và áp dụng cấu trúc đó cho các chiến dịch của bạn.

Lý do: Một cấu trúc nhất quán cung cấp cho bạn nền tảng vững chắc cho việc kiểm soát và chuyên môn. Nó cũng cho phép báo cáo, lập ngân sách và quản lý tài khoản rõ ràng hơn.

  • Thiết lập quy ước đặt tên nhất quán theo một ngôn ngữ trên toàn bộ chiến dịch.

Lý do: Cách đặt tên thống nhất giúp việc báo cáo và tối ưu hóa dễ dàng hơn.

Bắt đầu: Tìm hiểu thêm về cách mở rộng hoạt động ra toàn cầu trong Cộng đồng nhà quảng cáo.

4. Sử dụng các công cụ tự động và mở rộng phạm vi hoạt động

  • Sử dụng các công cụ tự động để đơn giản hóa công việc quản lý trên nhiều thị trường.

Lý do: Bằng cách sử dụng các công cụ như tính năng đặt giá thầu tự động và tùy biến quảng cáo, bạn sẽ tiết kiệm thời gian quản lý thông tin cập nhật trên nhiều thị trường.

Bắt đầu:Sử dụng tính năng đặt giá thầu tự động và các tùy biến quảng cáo để tiết kiệm thời gian quản lý tài khoản.

  • Tận dụng các công cụ tự động hóa để thử nghiệm và gia nhập thị trường mới.

Lý do: Các tính năng không dựa vào từ khóa để nhắm mục tiêu (Quảng cáo tìm kiếm động, Quảng cáo mua sắm, Trình tối ưu hóa chiến dịch hiển thị, chiến dịch ứng dụng) cho phép bạn nhanh chóng thử nghiệm chiến dịch ở những thị trường mới.

Bắt đầu: Các phương pháp như Quảng cáo tìm kiếm động, Chiến dịch mua sắm, Chiến dịch hiển thị thông minh và Chiến dịch ứng dụng cho phép bạn thử nghiệm hiệu quả hơn ở những thị trường mới.