Liên kết tài khoản Tiktok

Trước khi bắt đầu:Tính năng này hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và chỉ có sẵn cho một số người dùng tại thị trường Châu Á – Thái Bình Dương.
 
Giải pháp TikTok For Business được thiết kế nhằm cung cấp cho các thương hiệu và nhà tiếp thị những công cụ để họ có thể kể chuyện một cách sáng tạo và tương tác có ý nghĩa với cộng đồng TikTok. Khi tạo tài khoản người dùng TikTok For Business, bạn sẽ có quyền truy cập vào nhiều sản phẩm đa dạng để có thể:
  • Tạo và công bố quảng cáo trên Trình quản lý quảng cáo TikTok. 
  • Quản lý tổ chức của bạn thông qua Trung tâm Doanh nghiệp. 
  • Tạo Spark Ads bằng nội dung tự nhiên trên TikTok. 
Để giúp các thương hiệu xây dựng hình ảnh thương hiệu đồng nhất trên toàn bộ sản phẩm cho doanh nghiệp và kiếm tiền của TikTok, TikTok For Business hỗ trợ liên kết tài khoản TikTok với tài khoản TikTok For Business. 
Sau khi liên kết tài khoản, bạn có thể:
  • Dùng thông tin đăng nhập của tài khoản TikTok để đăng nhập vào các sản phẩm của TikTok For Business, chẳng hạn như Trình quản lý quảng cáo TikTok và Trung tâm Doanh nghiệp. 
  • Tạo Spark Ads bằng các bài đăng gốc từ tài khoản TikTok khi công bố quảng cáo trên Trình quản lý quảng cáo TikTok.
 
Sau khi liên kết tài khoản, bạn có thể:
  • Dùng thông tin đăng nhập của tài khoản TikTok để đăng nhập vào các sản phẩm của TikTok For Business, chẳng hạn như Trình quản lý quảng cáo TikTok và Trung tâm Doanh nghiệp. 
  • Tạo Spark Ads bằng các bài đăng gốc từ tài khoản TikTok khi công bố quảng cáo trên Trình quản lý quảng cáo TikTok. 
 
Các yêu cầu khi liên kết
  • Chỉ có thể liên kết cùng lúc một tài khoản TikTok với một tài khoản TikTok For Business. 
  • Để liên kết thành công 2 tài khoản, bạn sẽ phải cấp cho TikTok For Business quyền truy cập vào tài khoản TikTok của bạn. 
 
Để biết hướng dẫn chi tiết cách liên kết tài khoản TikTok và TikTok For Business, hãy xem bài viết “Cách liên kết tài khoản TikTok với tài khoản TikTok For Business“.