Khai thác tối đa các tài khoản của bạn thông qua ứng dụng Google Ads

Ứng dụng Google Ads sẽ nâng cao trải nghiệm của bạn trên Google Ads và giúp bạn theo dõi các chiến dịch của mình mọi lúc mọi nơi. Ngoài việc theo dõi các chiến dịch theo thời gian thực thông qua các thông báo tùy chỉnh, bạn còn có thể xem xét việc áp dụng các đề xuất có tác động lớn để cải thiện hiệu suất, đồng thời hành động một cách nhanh chóng và dễ dàng. Danh sách kiểm tra này sẽ hướng dẫn bạn cách khai thác tối đa các tài khoản của mình thông qua ứng dụng Google Ads.

1. Theo dõi hiệu suất mọi lúc mọi nơi

 • Sử dụng trang Tổng quan về tài khoản.

Lý do: Bạn có thể xem hiệu suất mới nhất của tài khoản cùng với các thẻ tương tác như “Thông tin chi tiết về phiên đấu giá” và “Các thay đổi lớn nhất” để xem bạn có cần thực hiện hành động hay không.

 • Xem dữ liệu hiệu suất ở cấp phù hợp nhất và quan trọng nhất đối với bạn.

Lý do: Bạn có thể xem hiệu suất của các tài khoản, chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo và từ khóa.

2. Thực hiện hành động để cải thiện tài khoản của bạn

 • Thực hiện thay đổi nhanh mọi lúc, mọi nơi.

Lý do: Đôi khi, bạn sẽ cần thực hiện thay đổi nhưng không có máy tính bên cạnh và ứng dụng Google Ads sẽ giúp bạn làm việc này.

Sau đây là ví dụ về các thao tác mà bạn có thể thực hiện:

 • Bạn muốn nắm bắt nhiều cơ hội hơn vào cuối tuần? Đặt ngân sách cho chiến dịch.
 • Bạn muốn chạy một chương trình khuyến mại trong kỳ nghỉ vào phút chót? Tạo và chỉnh sửa quảng cáo tìm kiếm thích ứng.
 • Bạn muốn điều chỉnh những từ khóa đang kích hoạt quảng cáo của mình trong lúc xếp hàng mua cà phê? Quản lý các từ khóa và từ khóa phủ định.
 • Bạn muốn chạy một chiến dịch trong lúc đi taxi? Tạm dừng hoặc bật các chiến dịch và nhóm quảng cáo.
 • Truy cập trang Đề xuất ít nhất một lần mỗi tuần.

Lý do: Google Ads hiển thị các thông tin đề xuất cho tài khoản của bạn dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, nhờ đó bạn có thể xem xét và áp dụng các thông tin đề xuất đó một cách nhanh chóng và dễ dàng.

 • Ưu tiên những việc cần làm với điểm tối ưu hóa.

Lý do: Điểm tối ưu hóa dựa vào dữ liệu hiệu suất trong quá khứ, tính năng mô phỏng phiên đấu giá và công nghệ máy học để đề xuất những hành động có khả năng tạo ra nhiều tác động nhất.

3. Nâng cao trải nghiệm của bạn trên Google Ads

 • Bật thông báo tùy chỉnh trên trang Cài đặt.

Lý do: Các thông báo và cảnh báo theo thời gian thực (như thông tin tóm tắt về hiệu suất hằng tuần hoặc thông báo quảng cáo bị từ chối) sẽ giúp bạn nhanh chóng hành động để đạt được mục tiêu đã đặt cho chiến dịch.

 • Nhận trợ giúp ở mọi nơi.

Lý do: Nếu cần được hỗ trợ, bạn có thể liên hệ với một chuyên gia qua điện thoại, cuộc trò chuyện hoặc email ngay trên trang Trợ giúp trong ứng dụng.

Bảo mật tài khoản của bạn: Vì bạn có thể dùng ứng dụng Google Ads mọi lúc mọi nơi, hãy đặt một phương thức khóa màn hình và bật tính năng xác minh 2 bước để bảo mật cho tài khoản.