HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

   Số: 01/HĐTV-CLV

     Vào lúc 9h00, ngày  01 tháng 04 năm 2016

 Chúng tôi, một bên là 

Ông:      Nguyễn Văn Ninh                                             Chức vụ: Giám đốc kinh doanh

  • Đại diện cho: Công ty TNHH Quảng Cáo Clover  
  • Địa chỉ: 16/26 D1, P25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • VPĐD:  232/17 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

       Và một bên là:

Ông     : _______

Sinh ngày __  tháng __  năm ____

Hộ khẩu thường trú tại: ____________

Mang CMND số:   ________    do ______   cấp ngày __ tháng __ năm ____

Thoả thuận ký kết Hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

 

Điều 1: Ông ___ làm việc theo loại Hợp đồng thử việc có thời gian là __ tháng kể từ ngày  __ tháng __  năm __  đến ngày __ tháng __  năm ____

Tại địa điểm:   ____________    (và những địa điểm khác theo phân công của lãnh đạo)

Chức danh chuyên môn:    Tư vấn truyền thông                Chức vụ: Nhân viên

 

  • Công việc phải làm:

– Tìm kiếm các khách hàng, chăm sóc khách hàng, đối tác có nhu cầu Quảng cáo, marketing online trên PC & Mobile.
-Lập kế hoạch kinh doanh và bám sát theo kế hoạch lập ra

-Tìm kiếm, phát triển khách hàng tiềm năng mới cho công ty

-Trao đổi thông tin với khách hàng làm cầu nối cho bộ phận tư vấn làm việc với khách hàng.

-Lập kế hoạch tư vấn cho khách hàng

-Báo giá cho khách hàng theo các dịch vụ công ty cung cấp

– Những công việc khác theo nhu cầu kinh doanh của Công ty và theo yêu cầu của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc).

Điều 2: Chế độ làm việc:

– Thời giờ làm việc: 44 đến 48 giờ/tuần (sáng từ 8h30 đến 12h, chiều từ 13h30′ đến 17h30′);

– Được cấp phát những dụng cụ: Cần thiết theo yêu cầu công việc

– Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Điều 3: Nghĩa vụ và các quyền lợi của người lao động:

  1. Quyền lợi:

– Phương tiện đi lại làm việc: Cá nhân tự túc;

– Mức lương thử việc:   5,000,000 đồng 

 – Hình thức trả lương: Trả 01 lần vào ngày 05 hàng tháng;

– Nghỉ hàng tuần: Thứ 7 và Chủ Nhật và các ngày lễ khác theo quy định của công ty

– Những thoả thuận khác: Trong vòng 15 ngày (làm việc) kể từ ngày ký kết hợp đồng thử việc này, vì bất cứ lý do gì mà người lao động không tiếp tục cộng tác với công ty (kể cả trong trường hợp công ty thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc trước thời hạn) thì người lao động cam kết sẽ không yêu cầu công ty phải thanh toán bất cứ chế độ và quyền lợi nào của người lao động trong thời gian nêu trên

  1. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành những nội dung đã cam kết và những công việc trong Hợp đồng;

– Nộp văn bằng, chứng chỉ ( có học hàm cao nhất theo đúng chức danh chuyên môn) cho Công ty ngay khi ký hợp đồng thử việc này.

– Chấp hành nội quy lao động, an toàn lao động, kỷ luật lao động…..

– Tuyệt đối không sử dụng khách hàng của công ty để trục lợi cá nhân;

– Trong thời gian hiệu lực hợp đồng và trong vòng 24 tháng kể từ khi nghỉ việc tại Công ty nhân viên không được phép : Cung cấp thông tin, tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty ra ngoài, không được phép hợp tác, sản xuất, kinh doanh, làm đại lý sử dụng, tiết lộ thông tin về khách hàng, mặt hàng, sản phẩm tương tự của Công ty cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào nhằm phục vụ công việc riêng cho mình mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản từ phía công ty. Trường hợp bị phát hiện – Cá nhân đó sẽ bị khởi tố trước pháp luật.

 

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

  1. Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều khoản trong hợp đồng;

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ, quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng này.

– Bảo quản văn bằng, chứng chỉ gốc( nếu có ) cho nhân viên trong thời gian hiệu lực hợp đồng.

– Hoàn trả lại văn bằng, chứng chỉ gốc (nếu có) cho nhân viên sau khi nhân viên đã hoàn thành các nghĩa vụ đã cam kết tại hợp đồng thử việc này.

2.Quyền hạn:

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc);

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng thử việc, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, và nội quy lao động của Công ty.

 

Điều 5: Điều khoản thi hành:

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng thử việc này thì áp dụng theo quy định của nội quy lao động và pháp luật lao động;

– Hợp đồng thử việc này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2016

  Người lao động 

(Ký, ghi rõ họ tên)

                                                    Người sử dụng lao động

                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

                                                                                                           Nguyễn Văn Ninh