Giới thiệu về video trong luồng trên Facebook

Quảng cáo video trong luồng trên Facebook tạo điều kiện để các nhà quảng cáo đặt quảng cáo vào nội dung của video. Vị trí quảng cáo video trong luồng trên Facebook mang lại cho nhà quảng cáo cơ hội tăng số lượt xem có thời lượng dài hơn và truyền tải thông điệp marketing phức tạp hơn. Bạn có thể sử dụng video có thời lượng từ 5 giây đến 10 phút cho vị trí quảng cáo này.

Quảng cáo video trong luồng trên Facebook có thể được hiển thị:

  • Trong video của các nhà phát hành quen thuộc và người sáng tạo nội dung ưu tiên kỹ thuật số nếu họ điều chỉnh nội dung cho phù hợp với đối tượng trên Facebook.
  • Trong các buổi phát trực tiếp của đối tác từ nhóm đối tác đã được phê duyệt. Chúng tôi tự động loại trừ buổi phát trực tiếp của đối tác chính phủ và tâm linh.

Thuật toán phân phối của chúng tôi tối ưu hoá để mang lại giá trị cho cả nhà phát hành và nhà quảng cáo, mang lại cho mọi người trải nghiệm tuyệt vời khi xem video. Ví dụ: chúng tôi quản lý hoạt động tải quảng cáo bằng cách không lấp đầy toàn bộ thời gian nghỉ để quảng cáo. Quảng cáo đầu tiên được chèn vào video trong luồng trên Facebook sẽ xuất hiện sau mốc một phút.

Tìm hiểu thêm từ Facebook