Giới thiệu về vị trí quảng cáo trong Trình quản lý quảng cáo

Những nơi bạn có thể chạy quảng cáo được gọi là Vị trí quảng cáo. Tùy vào mục tiêu bạn chọn khi tạo chiến dịch, quảng cáo của bạn có thể hiển thị trên Facebook, Instagram, Messenger và Audience Network.

Trình quản lý quảng cáo tập họp các vị trí quảng cáo thành nhóm theo cách mọi người trải nghiệm quảng cáo trên các nền tảng. Ví dụ: mọi người trải nghiệm quảng cáo của bạn trong Tin trên Facebook, Instagram và Messenger theo cách tương tự nhau.

Bạn nên chọn phần cài đặt Vị trí quảng cáo tự động trong Trình quản lý quảng cáo để hệ thống phân phối của chúng tôi có thể tận dụng tối đa ngân sách của bạn. Tuy nhiên, thay vào đó, bạn có thể Chọn vị trí quảng cáo.

Lưu ý: Apple đã công bố các yêu cầu mới trong chính sách dành cho iOS 14, có thể ảnh hưởng đến vị trí hiển thị quảng cáo của bạn.

Vị trí quảng cáo

Đây là những vị trí quảng cáo hiện có trên các nền tảng của Facebook:

Bảng tin

Quảng cáo xuất hiện khi mọi người cuộn qua bảng tin trên máy tính hoặc di động, hộp thư.

 • Bảng tin Facebook: Quảng cáo xuất hiện trong Bảng tin trên máy tính khi mọi người truy cập trang web Facebook trên máy tính. Quảng cáo xuất hiện trong Bảng tin trên di động khi mọi người dùng ứng dụng Facebook trên thiết bị di động hoặc truy cập trang web Facebook qua trình duyệt di động.
 • Bảng tin Instagram: Quảng cáo xuất hiện tại bảng tin trên di động khi mọi người dùng ứng dụng Instagram trên thiết bị di động. Chỉ những người lướt xem ứng dụng Instagram mới nhìn thấy quảng cáo trên Bảng tin Instagram.
 • Facebook Marketplace: Quảng cáo xuất hiện trên trang chủ Marketplace hoặc khi ai đó lướt xem Marketplace trong ứng dụng Facebook.
 • Bảng tin video trên Facebook: Quảng cáo video xuất hiện giữa các video tự nhiên trong môi trường dành riêng cho video trên Facebook Watch và Bảng tin Facebook.
 • Cột bên phải trên Facebook: Quảng cáo xuất hiện ở cột bên phải trên Facebook. Quảng cáo ở cột bên phải chỉ hiển thị với những người lướt xem Facebook trên máy tính.
 • Khám phá Instagram: Trong trải nghiệm lướt xem, quảng cáo sẽ xuất hiện khi ai đó nhấp vào ảnh hoặc video.
 • Cửa hàng trên Instagram: Quảng cáo của bạn xuất hiện khi mọi người lướt xem tab Cửa hàng trên Instagram.
 • Hộp thư Messenger: Quảng cáo xuất hiện trong tab Trang chủ của Messenger.

Tin

Quảng cáo theo chiều dọc toàn màn hình sẽ xuất hiện trong Tin của mọi người.

 • Facebook Stories: Quảng cáo xuất hiện trong Tin của mọi người trên Facebook.
 • Instagram Stories: Quảng cáo xuất hiện trong Tin của mọi người trên Instagram.
 • Messenger Stories: Quảng cáo xuất hiện trong Tin của mọi người trên Messenger.

Video trong luồng

Quảng cáo xuất hiện trước, trong hoặc sau khi hiển thị nội dung video.

 • Video trong luồng trên Facebook: Quảng cáo xuất hiện trong Video theo yêu cầu và một số nhóm chọn lọc video phát trực tiếp được phê duyệt của đối tác trên Facebook.
 • Video trong luồng trên Instagram: Quảng cáo của bạn xuất hiện trong nội dung video trên Instagram.
 • Instagram Reels: Quảng cáo của bạn xuất hiện trong tab Reels trên Instagram.

Tìm kiếm

 • Kết quả tìm kiếm trên Facebook: Quảng cáo xuất hiện bên cạnh kết quả tìm kiếm phù hợp trên Facebook và Marketplace.

Tin nhắn

 • Tin nhắn được tài trợ trong Messenger Quảng cáo xuất hiện dưới dạng tin nhắn đến những người mà bạn đang trò chuyện trong Messenger. Tìm hiểu thêm về tin nhắn được tài trợ.

Quảng cáo trong bài viết

 • Bài viết tức thì trên Facebook: Quảng cáo xuất hiện trên Bài viết tức thì trong ứng dụng Facebook dành cho di động.

Quảng cáo xuất hiện trong các ứng dụng bên ngoài.

 • Quảng cáo tự nhiên, quảng cáo biểu ngữ và quảng cáo chèn giữa trên Audience Network: Quảng cáo hiển thị trong các ứng dụng trên Audience Network.
 • Video kèm phần thưởng trên Audience Network: Quảng cáo xuất hiện dưới dạng video mà mọi người có thể xem để đổi lấy phần thưởng trong ứng dụng (như vật phẩm hoặc tiền trong ứng dụng).

Oculus

Quảng cáo hiển thị trong phần Cửa hàng của ứng dụng di động Oculus.

 • Nguồn cấp dữ liệu trong ứng dụng di động Oculus: Quảng cáo Sự kiện trên Oculus hoặc ứng dụng VR được tài trợ sẽ hiển thị dưới dạng đề xuất trong ứng dụng di động Oculus.
 • Kết quả tìm kiếm trong ứng dụng di động Oculus: Quảng cáo Sự kiện trên Oculus hoặc ứng dụng VR được tài trợ sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của những từ khóa phù hợp trong ứng dụng di động Oculus.