Giới thiệu về thử nghiệm

Với công cụ Thử nghiệm, bạn có thể nhanh chóng thiết lập và phân tích thử nghiệm bằng công nghệ thử nghiệm nghiêm ngặt về mặt khoa học của Facebook. Bạn có thể chọn một trong số các mẫu để đo lường quảng cáo của mình cho chính xác, đồng thời nhận đề xuất về cách cải thiện hiệu quả theo lối tiếp cận từng bước.

Tùy thuộc vào thử nghiệm mình muốn tạo, bạn có thể:

  • So sánh một hoặc nhiều chiến dịch quảng cáo để biết chiến dịch nào mang lại hiệu quả tốt nhất.
  • Đo lường cách quảng cáo tác động đến mức độ nhận thức hoặc khả năng nhớ đến thương hiệu.
  • Đo lường độ cải thiện gia tăng cho quảng cáo hoặc so sánh hiệu quả gia tăng cho các chiến dịch quảng cáo bằng nhóm loại trừ.
  • Xác định tác động của các chiến lược quảng cáo mới so với các chiến lược hiện tại.

 

Công cụ Thử nghiệm là miễn phí và lưu giữ tất cả kết quả thử nghiệm ở cùng một nơi, bao gồm cả những kết quả tạo trong Trình quản lý quảng cáo. Nếu bạn muốn chọn thử nghiệm phù hợp nhất với nhu cầu kinh doanh của mình, hãy tìm hiểu thêm về cách bắt đầu bằng công cụ thử nghiệm.

Các thử nghiệm có sẵn trong công cụ Thử nghiệm

Thử nghiệm A/B: với thử nghiệm này, bạn có thể so sánh từ 2 chiến dịch quảng cáo trở lên để nắm được chiến dịch nào đem lại hiệu quả tốt nhất theo cơ sở chi phí trên mỗi kết quả hoặc chi phí trên mỗi mức tăng chuyển đổi. Độ hiển thị được chia đều và ngẫu nhiên giữa mỗi phiên bản thử nghiệm để bạn tìm được phiên bản có hiệu quả cao hơn. Nếu bạn chọn đo lường mức tăng chi phí trên mỗi chuyển đổi, chúng tôi sẽ thêm nhóm loại trừ để so sánh mức tăng chuyển đổi tăng thêm của từng phiên bản thử nghiệm.

Thử nghiệm loại trừ: thử nghiệm này đo lường mức tăng chuyển đổi tăng thêm của chiến dịch quảng cáo cụ thể hoặc tất cả các quảng cáo đang hoạt động. Đối tượng được chọn ngẫu nhiên và chia thành các nhóm có hoặc không có cơ hội xem quảng cáo trên Facebook để xác định sự khác biệt mà quảng cáo của bạn tạo ra đối với hoạt động chuyển đổi, chẳng hạn như lượt mua hàng, khách hàng tiềm năng hoặc lượt cài đặt ứng dụng.

Thử nghiệm khảo sát thương hiệu: với thử nghiệm này, bạn có thể sử dụng khảo sát thương hiệu để đo lường tác động gia tăng của quảng cáo đối với mức độ nhận biết, nhận thức hoặc khả năng nhớ đến thương hiệu. Đối tượng được chọn ngẫu nhiên và chia thành các nhóm có hoặc không có cơ hội nhìn thấy quảng cáo trên Facebook. Sau đó, đối tượng được khảo sát với các câu hỏi từ cuộc thăm dò ý kiến mà bạn có thể chọn dựa trên mục tiêu kinh doanh của mình. Tùy theo nơi bạn thực hiện khảo sát thương hiệu, sẽ có ngân sách tối thiểu nhất định nhằm góp phần mang lại kết quả đáng tin cậy.

Thử nghiệm tối ưu hóa ngân sách chiến dịch: với thử nghiệm này, bạn có thể sử dụng chiến dịch quảng cáo hiện tại làm mẫu để xem việc tối ưu hóa ngân sách chiến dịch ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả chi phí trên mỗi kết quả. Thử nghiệm sẽ sao chép chiến dịch quảng cáo của bạn và tự động tạo thử nghiệm A/B. Trong đó, một thử nghiệm sẽ bật tính năng tối ưu hóa ngân sách chiến dịch và một thử nghiệm sẽ tắt tính năng này. Nhờ vậy, bạn có thể dễ dàng so sánh hiệu quả giữa các chiến lược.

Lưu ý: Việc tạo thử nghiệm là miễn phí trên Facebook, nhưng công cụ Thử nghiệm có thể ảnh hưởng đến tổng chi phí trên mỗi lượt hiển thị (CPM) của các chiến dịch quảng cáo trong thử nghiệm, tùy vào loại thử nghiệm và chiến lược đặt giá thầu của bạn. Nguyên nhân là thử nghiệm đo lường mức tăng chi phí trên mỗi chuyển đổi hoặc độ cải thiện sức khỏe thương hiệu sẽ bao gồm nhóm loại trừ (những người nằm trong đối tượng dự kiến nhưng thuộc dạng loại trừ để không thấy quảng cáo của bạn). Điều này là cần thiết để hiểu giá trị gia tăng của quảng cáo trên Facebook so với các hoạt động marketing trả phí và tự nhiên khác. Tất cả các công cụ Thử nghiệm có nhóm loại trừ (còn gọi là nhóm kiểm soát) đều sử dụng mức loại trừ 10 phần trăm khi bạn đo lường mức tăng chi phí trên mỗi chuyển đổi. Thử nghiệm A/B có nhóm loại trừ sẽ có thể có tỷ lệ phần trăm loại trừ lớn hơn, tùy thuộc vào số lượng biến trong thử nghiệm.