Giới thiệu về Thông tin chi tiết trong Meta Business Suite

Với Thông tin chi tiết trong Meta Business Suite, bạn nắm được kết quả các hoạt động tự nhiên và trả phí của mình trên mạng xã hội (cả Facebook lẫn Instagram) ở cùng một nơi.

 

Trong Thông tin chi tiết, bạn sẽ thấy các số liệu, xu hướng và báo cáo bằng hình ảnh để nắm được những chiến lược nào trên Trang Facebook và Instagram có hiệu quả và những điểm cần cải thiện. Nhờ vậy, bạn có thể tối ưu hóa việc sử dụng thời gian và nguồn lực.

Xem thông tin chi tiết cấp độ tài khoản, nền tảng và bài viết như:

  • Hiệu quả của Trang Facebook và trang kinh doanh trên Instagram, chẳng hạn như xu hướng số người tiếp cận.
  • Chi tiêu trên nhiều nền tảng của tài khoản quảng cáo.
  •  
  • Lượt tương tác với nội dung bài viết tự nhiên và được quảng cáo, bao gồm lượt thích và bình luận.
  • Tổng kết thông tin nhân khẩu học và địa lý về những người thích Trang của bạn và theo dõi trang kinh doanh trên Instagram của bạn.

Ví dụ: Nếu doanh nghiệp bạn quản lý có Trang Facebook, trang kinh doanh trên Instagram và tài khoản quảng cáo, bạn có thể xem thông tin chi tiết của tất cả các tài sản này trên Meta Business Suite trong Thông tin chi tiết. Sử dụng các thông tin chi tiết này để nắm được những chiến lược nào thành công và cách sử dụng nguồn lực trên các nền tảng Facebook sao cho hiệu quả nhất.

Sử dụng Meta Business Suite

Bạn có thể sử dụng Meta Business Suite trên cả máy tính lẫn thiết bị di động nên dù ở đâu, bạn cũng quản lý được sự hiện diện của doanh nghiệp. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng:

  • Meta Business Suite dành cho máy tính
  • Ứng dụng Meta Business Suite dành cho di động