Giới thiệu về quảng cáo trong Marketplace

Facebook Marketplace là nơi để khám phá và mua hàng, nhưng việc niêm yết mặt hàng để bán sẽ không giống như khi tạo quảng cáo trả phí để hiển thị cho những người mua sắm trên Marketplace. Khi tạo quảng cáo cho Marketplace, bạn có thể hỗ trợ doanh nghiệp của mình tiếp cận nhiều người hơn ở nơi họ mua sắm.

Sau đây là quy trình quảng cáo trên Marketplace:

  • Bạn dùng công cụ Trình quản lý quảng cáo để thiết kế và tạo quảng cáo. Bạn tự thiết lập ngân sách quảng cáo.
  • Sau đó, bạn chọn vị trí quảng cáo. Bạn nên chọn Vị trí quảng cáo tự động để quảng cáo xuất hiện trên Marketplace nếu vị trí này tương thích với tùy chọn cài đặt của bạn. Bạn cũng nên chọn tất cả các vị trí quảng cáo tương thích khác trên Facebook, Instagram, Messenger và Audience Network.
  • Mọi người có thể nhìn thấy quảng cáo của bạn khi họ dùng ứng dụng Facebook trên điện thoại để mua sắm trên Marketplace. Quảng cáo của bạn xuất hiện cùng các sản phẩm và dịch vụ liên quan khác trên Marketplace. Do đó, khách hàng nào quan tâm đến doanh nghiệp bạn thì có thể nhấp vào trang web, ứng dụng hoặc xem chi tiết trên Marketplace để biết thêm thông tin.

Quảng cáo trên Marketplace sẽ hiển thị nhãn Được tài trợ. Sau đây là ví dụ về cách quảng cáo hiển thị trên Marketplace:

Quảng cáo trên Marketplace cũng sẽ xuất hiện trong Bảng tin. Hiện tại, bạn không thể thiết lập để quảng cáo chỉ xuất hiện trên Marketplace.

Tất cả quảng cáo trên Marketplace đều phải tuân thủ chính sách quảng cáo.

Tìm hiểu thêm từ Facebook