Giới thiệu về quảng cáo trên Messenger

Có 2 tùy chọn quảng cáo trên Messenger.

  • Quảng cáo trong Hộp thư Messenger sẽ hiển thị trong Hộp thư Messenger giữa các cuộc trò chuyện.
  • Quảng cáo trong Messenger Stories sẽ hiển thị trong Hộp thư Messenger giữa các tin.

Bạn cũng có thể chạy quảng cáo bắt đầu hoặc tiếp tục trò chuyện với mọi người trên Messenger với mục tiêu tin nhắn.

Quảng cáo trong Hộp thư Messenger

Khi ai đó nhấp vào quảng cáo, chúng tôi sẽ chuyển họ đến chế độ xem chi tiết trong Messenger. Họ sẽ nhìn thấy toàn bộ quảng cáo với nút kêu gọi hành động để đưa họ tới đích đến mà bạn chọn khi tạo quảng cáo.

 

Chúng tôi sẽ tự động phân phối quảng cáo trong Hộp thư Messenger đến vị trí có nhiều khả năng thúc đẩy kết quả của chiến dịch nhất, với chi phí thấp nhất có thể. Khi tạo quảng cáo trên Messenger, bạn có thể tiếp cận mọi người dựa trên thông tin họ đưa vào trang cá nhân, Trang, nhóm cùng các quan hệ kết nối khác trên Facebook và Instagram.

Lưu ý: Quảng cáo trong Hộp thư Messenger hiện không sử dụng được tại Hoa Kỳ, Canada, Úc và Pháp. Các nhà quảng cáo nhắm mục tiêu tới các quốc gia đó phải chọn tham gia Vị trí quảng cáo tự động hoặc nhiều vị trí quảng cáo nhất có thể.

Quảng cáo trong Messenger Stories

Quảng cáo trong Messenger Stories hiển thị giữa các tin tự nhiên, tương tự như quảng cáo trên Facebook và Instagram Stories. Bạn có thể sử dụng vị trí quảng cáo trong Messenger Stories để tăng số người tiếp cận cho các chiến dịch trên Instagram Stories và Facebook Stories.

Tìm hiểu thêm từ Facebook