Giới thiệu về quảng cáo kêu gọi hành động

Quảng cáo kêu gọi hành động quảng bá nút kêu gọi hành động trên Trang của bạn. Nút này khuyến khích mọi người thực hiện hành động quan trọng với doanh nghiệp bạn, chẳng hạn như đặt cuộc hẹn hoặc mua sắm trên trang web.

Ví dụ: nếu bạn thêm nút Mua ngay vào Trang của mình, nút này sẽ khuyến khích mọi người mua sắm. Quảng cáo kêu gọi hành động tương ứng sẽ quảng bá nút Mua ngay cho đối tượng rộng hơn.

Lướt xem hạng mục bên dưới để chọn nút kêu gọi hành động phù hợp dựa trên mục tiêu kinh doanh của bạn.

Ghi chú: Nếu muốn đạt mục tiêu khác, có thể bạn sẽ cần tạo một quảng cáo khác trên Trang.

Đặt

  • Mục tiêu kinh doanh: Bạn muốn mọi người lên lịch cuộc hẹn hoặc đặt chỗ thông qua Trang của mình.
  • Kêu gọi hành động: Đặt ngay

Liên hệ

  • Mục tiêu kinh doanh: Bạn muốn mọi người liên hệ với bạn trên Facebook Messenger hoặc thông qua hình thức liên hệ khác, chẳng hạn như email hoặc điện thoại.
  • Kêu gọi hành động: Gọi ngay, Liên hệ với chúng tôi, Gửi email, Gửi tin nhắn hoặc Đăng ký

Tải xuống

  • Mục tiêu kinh doanh: Bạn muốn mọi người tải xuống ứng dụng hoặc chơi game.
  • Kêu gọi hành động: Chơi game hoặc Dùng ứng dụng

Tìm hiểu

  • Mục tiêu kinh doanh: Bạn muốn mọi người xem video thông tin hoặc đọc thêm về doanh nghiệp bạn trên trang web.
  • Kêu gọi hành động: Tìm hiểu thêm hoặc Xem video

Mua sắm

  • Mục tiêu kinh doanh: Bạn muốn mọi người mua sắm trên trang web.
  • Kêu gọi hành động: Xem ưu đãi hoặc Mua ngay

Tìm hiểu thêm từ Facebook