Giới thiệu về quảng cáo click để nhắn tin

Khi có người nhấp vào quảng cáo click để nhắn tin, họ sẽ được chuyển ngay đến cuộc trò chuyện với doanh nghiệp bạn trong Messenger, Instagram hoặc WhatsApp. Trong khi tạo quảng cáo, bạn có thể chọn nhiều ứng dụng nhắn tin làm đích đến (nơi sẽ diễn ra cuộc trò chuyện), chẳng hạn như Instagram và WhatsApp. Nhờ đó, bạn có thể tiếp cận mọi người trên những ứng dụng có nhiều khả năng diễn ra các cuộc trò chuyện nhất.

Lưu ý: Quảng cáo click để nhắn tin phù hợp với các mục tiêu Tin nhắn, Lưu lượng truy cập và Chuyển đổi.

Trang đích và vị trí quảng cáo

Ngân sách quảng cáo sẽ được phân bổ cho các trang đích bạn chọn, tùy theo khả năng mà cuộc trò chuyện có thể diễn ra. Khi ai đó thấy quảng cáo của bạn, họ cũng biết mình sẽ được đưa đến ứng dụng nhắn tin nào trước khi nhấn vào quảng cáo.

Lưu ý: Nếu ai đó chưa cài đặt một ứng dụng nhất định, chúng tôi có thể hiển thị ứng dụng của bạn trên đích đến khác. Ví dụ: nếu ai đó chưa cài đặt WhatsApp, chúng tôi sẽ gửi đến Messenger.

Trang đích sẽ ảnh hưởng đến vị trí quảng cáo của bạn. Vị trí quảng cáo nghĩa là nền tảng mà quảng cáo sẽ hiển thị trên đó, như Facebook hoặc Instagram. Ví dụ:

  • Quảng cáo click đến Messenger có thể hiển thị trên Facebook, Instagram và Messenger
  • Quảng cáo click đến Instagram có thể hiển thị trên Instagram
  • Quảng cáo click đến WhatsApp có thể hiển thị trên Facebook và Instagram

Bạn sẽ nhận được tin nhắn trong hộp thư của trang đích mình chọn. Bạn có thể thiết lập Hộp thư trên Trang để cùng nhận tin nhắn Instagram và Facebook. Còn tin nhắn WhatsApp chỉ hiển thị trong hộp thư WhatsApp Business.

Tạo quảng cáo và tin nhắn

Trong quá trình tạo quảng cáo, bạn sẽ tạo cả quảng cáo lẫn trải nghiệm tin nhắn mà mọi người sẽ thấy sau khi nhấp vào quảng cáo.

Trải nghiệm và tính năng quảng cáo sẽ khác nhau tùy theo đích đến và vị trí quảng cáo. Ví dụ, khi bạn chọn một số tùy chọn quảng cáo nhất định, chẳng hạn như Tin trả lời tự động hoặc Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, các trải nghiệm và tính năng này sẽ chỉ hiển thị trong Messenger. Bên cạnh đó, một số tùy chọn vị trí quảng cáo nhất định sẽ không hỗ trợ những tính năng như Lời chào hoặc Tin trả lời tự động.

Tìm hiểu thêm từ Facebook