Giới thiệu về mục tiêu tin nhắn

Mục tiêu Tin nhắn thúc đẩy cuộc trò chuyện với doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể sử dụng mục tiêu này để:

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Tăng lượt giao dịch
Tiếp cận và kết nối với mọi người
Trả lời câu hỏi
Cung cấp dịch vụ hỗ trợ
Bạn có thể bắt đầu cuộc trò chuyện qua tin nhắn bằng quảng cáo click để nhắn tin. Chúng tôi sẽ phân phối các quảng cáo này cho những người nhiều khả năng hơn sẽ chat với doanh nghiệp bạn trên Messenger, Instagram và/hoặc WhatsApp. Điều này sẽ thúc đẩy khách hàng chuyển từ cân nhắc sang hành động.

Ví dụ: khách hàng có thể quan tâm đến một quảng cáo về doanh nghiệp của bạn. Khi sử dụng quảng cáo với mục tiêu tin nhắn, họ có thể nhấp vào quảng cáo để mở ngay cuộc trò chuyện với doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể tận dụng cơ hội này để cung cấp thêm thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

Bạn cũng có thể thu hút lại các cuộc trò chuyện hiện có trên Messenger bằng tin nhắn được tài trợ nếu bạn đã kết nối với họ trên Messenger.

Tìm hiểu thêm từ Facebook