Giới thiệu về mục tiêu chiến dịch trong Google Ads

Việc sử dụng mục tiêu giúp bạn dễ dàng đưa ra quyết định khi tạo chiến dịch trong Google Ads bằng cách hướng dẫn bạn các tính năng cụ thể được thiết kế để giúp chiến dịch của bạn thành công. Khi tạo chiến dịch, bạn có thể chọn mục tiêu. Mục tiêu bạn chọn phải phù hợp với mục tiêu chính mà bạn muốn nhận được từ chiến dịch của mình (ví dụ: Doanh số bán hàng hoặc Lưu lượng truy cập trang web). Sau khi chọn một mục tiêu, bạn sẽ thấy các tính năng và cài đặt có liên quan được đề xuất để giúp bạn đạt được kết quả quan trọng nhất đối với doanh nghiệp của mình.

Bài viết này giải thích cách hoạt động của mục tiêu và xác định xem mỗi mục tiêu có thể làm gì để giúp cải thiện hiệu quả hoạt động cho các chiến dịch của bạn.

Lưu ý: Khi tạo chiến dịch Google Ads, một số người dùng có thể được yêu cầu chọn mục tiêu chiến dịch trước khi chọn loại chiến dịch.

Cách hoạt động của mục tiêu

Khi bạn tạo chiến dịch, hãy chọn một mục tiêu tương ứng với điều chính bạn muốn chiến dịch đạt được cho doanh nghiệp của mình.

Ví dụ: nếu muốn mọi người truy cập vào trang web của bạn sau khi xem quảng cáo, bạn có thể chọn mục tiêu “Lưu lượng truy cập trang web”. Khi bạn thiết lập chiến dịch của mình sau khi chọn mục tiêu này, bạn sẽ thấy các tính năng và cài đặt được đề xuất có thể giúp tạo ra lượt truy cập vào trang web của bạn.

Bạn có thể thêm hoặc xóa mục tiêu bất kỳ lúc nào và nếu bạn muốn, hãy chọn không sử dụng mục tiêu và tạo chiến dịch của bạn mà không xem các đề xuất mục tiêu. Để xem thêm thông tin về từng loại mục tiêu và một số tính năng nổi bật mà mỗi mục tiêu đề xuất, bạn chỉ cần đặt con trỏ lên trên mục tiêu.

Sau khi chọn mục tiêu chiến dịch, bạn có thể chọn loại chiến dịch mình muốn chạy, quyết định nơi khách hàng nhìn thấy quảng cáo của bạn, cũng như cài đặt và tùy chọn có sẵn cho bạn. Khi chỉ định một loại chiến dịch, bạn sẽ tiếp tục chọn mạng mà bạn muốn quảng cáo của mình xuất hiện ở đó.

Tạo chiến dịch có mục tiêu

Mục tiêu cho Chiến dịch tìm kiếm

Mục tiêu Thời điểm sử dụng Các loại tính năng
Doanh số bán hàng
 • Tăng doanh số bán hàng hoặc lượt chuyển đổi trực tuyến trong ứng dụng, qua điện thoại hoặc tại cửa hàng
 • Tương tác với khách hàng đã liên hệ với bạn hoặc gần đưa ra quyết định mua hàng
Các tính năng bắt đầu quá trình mua hàng hoặc chuyển đổi, chẳng hạn như chiến lược đặt giá thầu nhắm đến lượt nhấp, phần mở rộng và quảng cáo hiển thị cho khách hàng tiềm năng khi họ duyệt trang web, video và ứng dụng hợp tác với Google
Khách hàng tiềm năng
 • Khuyến khích khách hàng có liên quan thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn bằng cách đăng ký bản tin hoặc cung cấp thông tin liên lạc của họ
Các tính năng bắt đầu quá trình chuyển đổi, chẳng hạn như tùy chọn nhắm mục tiêu theo đối tượng, phần mở rộng và quảng cáo hiển thị cho mọi người khi họ duyệt trang web, video và ứng dụng hợp tác với Google
Lưu lượng truy cập trang web
 • Thúc đẩy khách hàng tiềm năng truy cập vào trang web của bạn
Các tính năng giúp khách hàng đang nghiên cứu tìm thấy các tùy chọn sản phẩm tiềm năng, chẳng hạn như quảng cáo có dòng tiêu đề thích hợp mà hệ thống tự động tạo, phần mở rộng và chiến lược đặt giá thầu có thể giúp tăng lượt truy cập vào trang web của bạn

Mục tiêu cho Chiến dịch hiển thị

Mục tiêu Thời điểm sử dụng Các loại tính năng
Doanh số bán hàng
 • Tăng doanh số bán hàng hoặc lượt chuyển đổi từ khách hàng đã sẵn sàng hành động
 • Tương tác với khách hàng đã liên hệ với bạn hoặc rất gần với việc đưa ra quyết định mua hàng
Các tính năng bắt đầu quá trình mua hàng hoặc chuyển đổi, chẳng hạn như quảng cáo bắt mắt, đặt giá thầu cũng như nhắm mục tiêu tự động và các tính năng khác giúp bạn tiếp cận những người đang chủ động duyệt qua, nghiên cứu hoặc so sánh các sản phẩm và dịch vụ bạn bán
Khách hàng tiềm năng
 • Khuyến khích khách hàng có liên quan thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn bằng cách đăng ký bản tin hoặc cung cấp thông tin liên lạc của họ
Các tính năng bắt đầu quá trình chuyển đổi, chẳng hạn như đặt giá thầu cũng như nhắm mục tiêu tự động, quảng cáo bắt mắt và các tính năng khác giúp bạn thu thập địa chỉ email, đăng ký bản tin hoặc thông tin liên hệ có liên quan khác từ những người quan tâm đến doanh nghiệp của bạn
Lưu lượng truy cập trang web
 • Thúc đẩy khách hàng tiềm năng truy cập vào trang web của bạn
Các tính năng như đặt giá thầu tự động, nhắm mục tiêu và tạo quảng cáo giúp khách hàng đang tìm hiểu về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn tìm thấy các lựa chọn tiềm năng về sản phẩm, cũng như các tính năng có thể giúp bạn xây dựng danh sách khách truy cập mà bạn có thể thu hút lại sau này
Mức độ nhận biết thương hiệu và phạm vi tiếp cận
 • Nâng cao nhận thức về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn
 • Giới thiệu cho khách hàng về các dịch vụ mà bạn cung cấp khi phát hành một sản phẩm mới hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực mới
Các tính năng giúp bạn xây dựng công nhận thương hiệu, chẳng hạn như quảng cáo trực quan hấp dẫn, chiến lược giá thầu thúc đẩy lượt xem và các tính năng khác giúp thu hút khách hàng mới và nắm bắt sự chú ý của họ

Mục tiêu cho Chiến dịch mua sắm

Mục tiêu Thời điểm sử dụng
Doanh số bán hàng
 • Tăng doanh số bán hàng hoặc lượt chuyển đổi trực tuyến trong ứng dụng, qua điện thoại hoặc tại cửa hàng
 • Tương tác với khách hàng đã liên hệ với bạn hoặc gần đưa ra quyết định mua hàng
Khách hàng tiềm năng
 • Khuyến khích khách hàng có liên quan thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn bằng cách đăng ký bản tin hoặc cung cấp thông tin liên lạc của họ
Lưu lượng truy cập trang web
 • Thúc đẩy khách hàng tiềm năng truy cập vào trang web của bạn

Mục tiêu cho Chiến dịch video

Mục tiêu Thời điểm sử dụng
Doanh số bán hàng
 • Tăng doanh số bán hàng hoặc lượt chuyển đổi từ khách hàng đã sẵn sàng hành động
 • Tương tác với những khách hàng đã liên hệ với bạn hoặc sắp đưa ra quyết định mua hàng
Khách hàng tiềm năng
 • Khuyến khích khách hàng có liên quan thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn bằng cách đăng ký bản tin hoặc cung cấp thông tin liên lạc của họ
Lưu lượng truy cập trang web
 • Thúc đẩy khách hàng tiềm năng truy cập vào trang web của bạn
Cân nhắc thương hiệu và sản phẩm
 • Khuyến khích khách hàng tiềm năng cân nhắc thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn khi họ đang nghiên cứu hoặc mua sắm sản phẩm
 • Tương tác với những người đã thể hiện sự quan tâm đến thương hiệu của bạn
 • Khuyến khích mọi người cân nhắc thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn trong tương lai
Phạm vi tiếp cận và nhận thức về thương hiệu
 • Tiếp cận một lượng lớn đối tượng trong khi vẫn sử dụng thương hiệu hiệu quả
 • Nâng cao nhận thức cho các đối tượng có liên quan
 • Sử dụng nhiều định dạng quảng cáo được thiết kế để giúp người dùng nhận ra thương hiệu của bạn

Mục tiêu cho Chiến dịch ứng dụng

Mục tiêu Thời điểm sử dụng
Quảng bá ứng dụng
 • Tăng số lượt cài đặt ứng dụng và mức độ tương tác bằng cách chạy một chiến dịch tự động hiển thị quảng cáo trên Mạng tìm kiếm của Google, Mạng hiển thị, Google Play trong các ứng dụng khác và trên YouTube.