Giới thiệu về đấu giá quảng cáo

Chúng tôi sử dụng hoạt động đấu giá quảng cáo để xác định quảng cáo phù hợp nhất nhằm hiển thị cho một cá nhân vào thời điểm nhất định. Quảng cáo chiến thắng mang về kết quả tối đa cho mọi người và cả doanh nghiệp. Khi hiểu về hoạt động đấu giá quảng cáo, bạn có thể nắm được hiệu quả quảng cáo của mình.

Khi nào diễn ra đấu giá quảng cáo?

Mỗi khi có cơ hội hiển thị quảng cáo cho một người, cuộc đấu giá quảng cáo sẽ diễn ra để xác định xem nên hiển thị quảng cáo nào với người đó. Có hàng tỷ cuộc đấu giá diễn ra mỗi ngày trên nhóm ứng dụng của Facebook.

Ai cạnh tranh trong mỗi cuộc đấu giá?

Khi tạo quảng cáo, các nhà quảng cáo cho chúng tôi biết họ muốn hiển thị quảng cáo cho ai bằng cách xác định đối tượng mục tiêu. Một người có thể nằm trong nhiều đối tượng mục tiêu. Ví dụ: một nhà quảng cáo nhắm mục tiêu vào phụ nữ thích trượt tuyết, trong khi một nhà quảng cáo khác nhắm mục tiêu vào tất cả những người trượt tuyết sống ở California. Một người (ở đây là người phụ nữ trượt tuyết sống tại California) có thể nằm trong đối tượng mục tiêu của cả hai nhà quảng cáo.

 

Khi có cơ hội hiển thị quảng cáo cho một người, người đó thuộc đối tượng mục tiêu của quảng cáo nào thì quảng cáo đó đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Làm cách nào để xác định quảng cáo chiến thắng trong cuộc đấu giá?

Để đảm bảo quảng cáo chiến thắng sẽ tối đa hóa giá trị cho mọi người và cả doanh nghiệp, quảng cáo chiến thắng trong cuộc đấu giá là quảng cáo có tổng giá trị cao nhất. Tổng giá trị này là kết hợp của 3 yếu tố chính:

  • Giá thầu: Giá thầu mà nhà quảng cáo đặt cho quảng cáo đó (nói cách khác chính là số tiền mà nhà quảng cáo sẵn sàng chi trả để đạt được kết quả mong muốn). Có nhiều cách để quản lý giá thầu của bạn trong cuộc đấu giá quảng cáo. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Giới thiệu về chiến lược giá thầu.
  • Tỷ lệ hành động ước tính: Giá trị ước tính về việc một người cụ thể có tương tác với một quảng cáo cụ thể hay chuyển đổi từ quảng cáo đó không (nói cách khác chính là xác suất đạt được kết quả mà nhà quảng cáo mong muốn khi hiển thị quảng cáo cho một người). Lưu ý: Việc sử dụng nội dung câu view và thủ thuật câu tương tác không cải thiện hiệu quả quảng cáo.
  • Chất lượng quảng cáo: Thước đo về chất lượng quảng cáo được xác định qua nhiều nguồn, bao gồm ý kiến đóng góp của những người xem hoặc ẩn quảng cáo, cũng như các bài đánh giá về đặc điểm chất lượng thấp trong quảng cáo, như việc che giấu thông tin, ngôn ngữ giật gân và thủ thuật câu tương tác.

Tỷ lệ hành động ước tính và chất lượng quảng cáo được kết hợp lại để đo lường mức độ phù hợp của quảng cáo. Đây là các thành phần của cuộc đấu giá, nên quảng cáo phù hợp hơn có thể đấu giá thắng quảng cáo có giá thầu cao hơn. Hãy sử dụng dữ liệu chẩn đoán mức độ phù hợp của quảng cáo để chẩn đoán xem quảng cáo đã chạy có phù hợp với đối tượng bạn tiếp cận hay không.

Chúng tôi có thể thực hiện những điều chỉnh có khả năng ảnh hưởng đến kết quả và giá của cuộc đấu giá, chẳng hạn như nhằm cải thiện chất lượng và mức độ phù hợp của quảng cáo, thử nghiệm hoặc hỗ trợ nhiều loại quảng cáo và sản phẩm quảng cáo, tuân thủ luật pháp, thực thi chính sách hoặc tối ưu hóa cuộc đấu giá. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không tính phí nhiều hơn giá thầu bạn đặt để hiển thị quảng cáo. Để tìm hiểu thêm về các công cụ quản lý chi tiêu quảng cáo, bạn hãy xem bài viết Giới thiệu về ngân sách và Giới thiệu về mức kiểm soát chi phí và hạn mức giá thầu.