Giới thiệu về Audience Network

Mọi người dành nhiều thời gian trên Facebook và Instagram. Tuy nhiên, họ cũng dành thời gian trên các ứng dụng khác. Với Audience Network, bạn có thể mở rộng quy mô chiến dịch để tiếp cận thêm nhiều người dùng ứng dụng chất lượng cao.

Theo nghiên cứu chiến dịch quảng cáo trên Facebook, tỷ lệ chuyển đổi ở những người xem quảng cáo trên cả Facebook, Instagram và Audience Network cao gấp 8 lần so với những người chỉ xem quảng cáo trên Facebook.

Quảng cáo trên Audience Network sử dụng hệ thống nhắm mục tiêu, đấu giá, phân phối và đo lường hoàn toàn giống quảng cáo trên Facebook.

Mục tiêu được hỗ trợ

Audience Network hiện hỗ trợ các mục tiêu sau đây:

  • Mức độ nhận biết thương hiệu (chỉ video)
  • Số người tiếp cận (chỉ video)
  • Lưu lượng truy cập
  • Số lượt tương tác (chỉ video)
  • Lượt cài đặt ứng dụng
  • Số lượt xem video (chỉ video)
  • Lượt chuyển đổi
  • Doanh số theo danh mục

Định dạng quảng cáo được hỗ trợ

Audience Network hỗ trợ quảng cáo hình ảnh, video và quay vòng. Lưu ý rằng nếu mục tiêu khác nhau thì vị trí quảng cáo và nội dung dùng được cũng khác nhau.

Quảng cáo tự nhiên
Quảng cáo biểu ngữ
Quảng cáo biểu ngữ