Đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt hơn với thông tin chi tiết thiết thực

Hoạt động marketing hữu hiệu được xây dựng dựa trên việc hiểu rõ điều gì mang lại kết quả.

Chuẩn bị cho tương lai của đo lường.

Khi đo lường với chiến lược và công cụ phù hợp, bạn dễ dàng biết được nên đầu tư nguồn lực vào đâu trong một thế giới marketing phức tạp. Đó là lý do chúng tôi điều chỉnh cách tiếp cận của mình để xây dựng các công cụ đo lường với mục tiêu mang lại nhiều công cụ dễ sử dụng, hỗ trợ bạn trong nỗ lực tôn trọng lựa chọn của mọi người về quyền riêng tư, cũng như trao cho bạn thông tin chi tiết để biến đổi doanh nghiệp.

Hiểu giá trị tổng thể của hoạt động marketing.

Khi hiểu giá trị kinh doanh tổng thể của tất cả các hoạt động marketing trên Facebook – bao gồm quảng cáo, bài viết tự nhiên, quan hệ đối tác với Người sáng tạo nội dung và hơn thế nữa, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về nơi đầu tư và tối ưu hóa. Đây là lý do chúng tôi phát triển các công cụ đo lường để nắm bắt giá trị tổng thể đó tốt hơn.

Nhận thông tin chi tiết thiết thực.

Chúng tôi tạo ra trải nghiệm trực quan hơn bằng cách đơn giản hóa các công cụ đo lường. Giờ đây, bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết xuyên suốt nhiều sản phẩm và dịch vụ trong Facebook Business Suite, báo cáo nâng cao trong Trình quản lý quảng cáo và thông tin chi tiết về đối tác thông qua API.

Lập kế hoạch cho tương lai của quyền riêng tư.

Facebook đầu tư vào những công nghệ cải thiện quyền riêng tư (PET) nhằm đảm bảo các công cụ đo lường vừa mang lại thông tin chi tiết bạn cần, vừa hỗ trợ bạn trong nỗ lực đáp ứng các tùy chọn quyền riêng tư của mọi người và các quy định trong ngành.

Khám phá các công cụ hỗ trợ bạn đo lường hoạt động marketing và phát triển doanh nghiệp.

Đo lường và giám sát hiệu quả chiến dịch. Xem báo cáo có thể tùy chỉnh với Báo cáo quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Xem tất cả hoạt động kinh doanh ở cùng một nơi.

TÌm hiểu thêm

Nhanh chóng thiết lập và phân tích các thử nghiệm.

Tìm hiểu thêm

Xem tác động gia tăng của quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

Xem thông tin chi tiết về hiệu quả bán hàng, sản phẩm và hơn thế nữa.

Tìm hiểu thêm

Nhận thông tin chi tiết thân thiện với quyền riêng tư với dữ liệu online và offline.

Tìm hiểu thêm

Xây dựng chiến lược với đối tác của Facebook.

Facebook hợp tác với nhiều lãnh đạo trong ngành về đo lường để mang đến cho bạn sự lựa chọn và kiểm soát đối với việc đo lường và xác minh đối tượng, phân bổ, đo lường độ cải thiện và thương hiệu, cũng như mô hình marketing hỗn hợp (MMM).