Đo lường toàn bộ giá trị của quảng cáo Hiển thị

Hành trình của khách hàng có thể dài và phức tạp, và do mọi người dành nhiều thời gian hơn trên mạng (duyệt xem các trang web và ứng dụng trên nhiều thiết bị) nên điều quan trọng hơn bao giờ hết là phải hiểu được giá trị mà quảng cáo Hiển thị mang lại cho doanh nghiệp của bạn.

Sau khi thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi, hãy sử dụng các mẹo và công cụ này để giúp bạn khai thác tối đa chiến dịch Hiển thị của mình.

1. Đánh giá mô hình phân bổ của bạn

  • Cân nhắc chuyển sang sử dụng mô hình phân bổ dựa trên dữ liệu.

Lý do: Mô hình này sử dụng dữ liệu từ tài khoản của bạn để xác định quảng cáo nào đã thúc đẩy lượt chuyển đổi. Điều này đặc biệt hữu ích nếu đường dẫn chuyển đổi điển hình là đường dẫn không trực tiếp.  

  • Sử dụng báo cáo phân bổ và mô hình phân bổ để tìm hiểu.

Lý do: Các báo cáo và mô hình phân bổ này hiện hỗ trợ quảng cáo Hiển thị và quảng cáo trên YouTube (ngoài quảng cáo Tìm kiếm) và giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chiến dịch Hiển thị thúc đẩy hành động.

2. Xem xét tất cả lượt chuyển đổi trong khi tối ưu hóa chiến dịch

  • Bao gồm lượt chuyển đổi từ lượt xem hết (VTC) khi đánh giá hiệu suất.

Lý do: Những lượt chuyển đổi này cho bạn biết thời điểm người dùng xem nhưng không tương tác với quảng cáo của bạn, sau đó hoàn thành một lượt chuyển đổi trên trang web của bạn. Những lượt chuyển đổi này đặc biệt hữu ích cho việc đo lường mức độ ảnh hưởng của chiến dịch Hiển thị, nhưng không được đưa vào cột “Lượt chuyển đổi”; mà chỉ có trong các cột “Lượt chuyển đổi từ lượt xem hết” và “Tất cả lượt chuyển đổi”. 

  • Bao gồm lượt chuyển đổi từ lượt xem được thực hiện (EVC) khi đánh giá hiệu suất.

Lý do: Tương tự, những lượt chuyển đổi này được tính khi người dùng xem video trong quảng cáo của bạn trong 10 giây, nhưng không tương tác, sau đó hoàn thành một lượt chuyển đổi. Những lượt chuyển đổi này cũng không được đưa vào cột “Lượt chuyển đổi”; mà chỉ có trong cột “Tất cả lượt chuyển đổi”. 

Mẹo: Sử dụng Video được tạo tự động cho quảng cáo hiển thị thích ứng để dễ dàng đưa video vào mẫu quảng cáo của bạn.

  • Sử dụng chỉ số “Tất cả lượt chuyển đổi” để hiểu rõ hơn về hiệu suất chiến dịch.

Lý do: Việc sử dụng cột “Tất cả lượt chuyển đổi” và “Chi phí trên tất cả lượt chuyển đổi” để đánh giá hiệu suất chiến dịch sẽ cho phép bạn tính đến cả lượt chuyển đổi từ lượt xem hết và lượt chuyển đổi từ lượt xem được thực hiện, ngoài lượt chuyển đổi.

3. Xác định giai đoạn xem lại phù hợp

  • Kiểm tra giai đoạn xem lại được sử dụng trong lượt chuyển đổi, lượt chuyển đổi từ lượt xem hết (VTC) hoặc lượt chuyển đổi từ lượt xem được thực hiện (EVC) mà bạn đang theo dõi.

Lý do: Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp hoặc chu kỳ mua sản phẩm, bạn có thể quyết định điều chỉnh các chế độ cài đặt này từ chế độ mặc định (30 ngày đối với lượt chuyển đổi, 1 ngày đối với VTC và 3 ngày đối với EVC).

4. Tìm hiểu cách chiến dịch Hiển thị tăng mức độ tương tác nhiều hơn nữa với trang web của bạn

  • Bật tính năng tự động gắn thẻ để đảm bảo bạn nhận được dữ liệu Google Ads chi tiết nhất.

Lý do: Lượt chuyển đổi chỉ cho biết một phần dữ liệu. Google Analytics giúp bạn tìm hiểu cách người dùng tương tác với trang web của bạn và có thể xác định xem chiến dịch Hiển thị có đang thu hút nhiều người dùng hơn tương tác hoặc mang lại giá trị hay không.