Đạt được thành công nhờ sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh

Việc tự động hóa giá thầu của bạn với Google Ads có thể giúp bạn đặt giá thầu hiệu quả hơn và phù hợp hơn mà không phải tốn nhiều thời gian. Trong bài viết hướng dẫn này, chúng tôi sẽ nói về lý do bạn nên sử dụng tính năng đặt giá thầu tự động, mà lý tưởng nhất là chiến lược Đặt giá thầu thông minh. Hướng dẫn này sẽ tập trung chủ yếu vào Chiến dịch tìm kiếm. Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn lựa chọn chiến lược và cách thử nghiệm tính năng đặt giá thầu tự động trong tài khoản của bạn.

1. Gia tăng hiệu suất bằng cách sử dụng tính năng đặt giá thầu tại thời điểm đấu giá của Google Ads

 • Đặt giá thầu theo ngữ cảnh tại thời điểm đấu giá của người dùng thông qua chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Lý do: Giá thầu linh động được điều chỉnh theo từng phiên đấu giá thường có thể nâng cao kết quả.

Bắt đầu: Tìm hiểu cách hoạt động của công nghệ đặt giá thầu tại thời điểm đấu giá.

2. Quản lý giá thầu hiệu quả hơn trong Google Ads

 • Tiết kiệm thời gian bảo trì tài khoản bằng cách tự động hóa giá thầu của bạn.

Lý do: Khi sử dụng giá thầu tự động, bạn sẽ có thêm thời gian dành cho những lĩnh vực khác quan trọng đối với tình hình hoạt động của tài khoản.

3. Chọn chiến lược giá thầu phù hợp

 • Chọn chiến lược phù hợp với mục tiêu kinh doanh chính của bạn.

Lý do: Tính năng tự động hoá sẽ quản lý tài khoản của bạn để ưu tiên tập trung vào mục tiêu đó.

 • Hãy tự động hoá chiến lược đặt giá thầu dựa trên dữ liệu chuyển đổi chính xác nhất hiện có.

Lý do: Dữ liệu chuyển đổi càng chính xác, giá thầu tự động càng phù hợp.

 • Nếu số lượt ghé thăm vị trí thực tế có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn, hãy kết hợp lượt ghé thăm cửa hàng thực tế vào chiến lược Đặt giá thầu thông minh của bạn.

Lý do: Tối đa hoá tổng số lượt bán hàng cả trên mạng và tại cửa hàng thực tế.

 • Biết thời điểm sử dụng các mức điều chỉnh theo thời vụ trong chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Lý do: Bạn nên sử dụng mức điều chỉnh theo thời vụ trong các tình huống cụ thể khi có thể dự đoán tỷ lệ chuyển đổi sẽ tạm thời thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn.

Bắt đầu: Thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trước khi bạn có thể sử dụng các chiến lược giá thầu dựa trên lượt chuyển đổi.

4. Điều chỉnh cấu trúc và các tùy chọn cài đặt của bạn cho phù hợp với tính năng đặt giá thầu tự động

 • Đơn giản hóa cấu trúc tài khoản của bạn.

Lý do: Không cần dùng cấu trúc chiến dịch chi tiết, vì tính năng đặt giá thầu tự động sẽ hoạt động trên mọi cấu trúc tài khoản.

 • Xây dựng chiến dịch dựa trên mục tiêu

Lý do: Đặt giá thầu tự động là tính năng đặt giá thầu dựa trên mục tiêu, nghĩa là một chiến dịch đơn lẻ thường phải có cùng một loại mục tiêu.

5. Thử nghiệm chiến lược giá thầu tự động

 • Giữ cho từng thử nghiệm đặt giá thầu đơn giản, thống nhất và tập trung vào một KPI.

Lý do: Khi thử nghiệm chiến lược Đặt giá thầu thông minh, việc thêm các yếu tố mới khác có thể làm rối kết quả thử nghiệm.

Bắt đầu: Sử dụng các thử nghiệm để kiểm tra hiệu suất của chiến lược đặt giá thầu tự động.

 • Chọn chiến dịch lớn nhất mà bạn sẵn sàng thử nghiệm. Bạn cũng có thể tìm thấy những chiến dịch phù hợp với chiến lược Đặt giá thầu thông minh trên trang Đề xuất.

Lý do: Trong khi thử nghiệm, dữ liệu càng nhiều, thì càng nhanh có kết quả và kết quả càng đáng tin cậy.

 • Bắt đầu với các mục tiêu phù hợp với ROAS hoặc CPA trước đây của bạn.

Lý do: Nếu mục tiêu quá cao, số lượt truy cập có thể bị ảnh hưởng và việc so sánh với mức trung bình trước đây có thể gặp khó khăn.

6. Đánh giá hiệu suất của chiến lược đặt giá thầu tự động

 • Sử dụng báo cáo chiến lược giá thầu.

Lý do: Bạn có thể xem hiệu suất của các chỉ số mục tiêu theo thời gian trong khi sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh. Bạn cũng sẽ biết được mức độ trung bình mà bạn đạt được mục tiêu.

 • Tìm hiểu về các tín hiệu hàng đầu mà chiến lược Đặt giá thầu thông minh đang sử dụng.

Lý do: Việc hiểu rõ các tín hiệu hàng đầu trong Google Ads có thể giúp ích cho nỗ lực tiếp thị của bạn ở nơi khác.

 • Tìm hiểu về độ trễ chuyển đổi.

Lý do: Khách hàng có thể mất thời gian để chuyển đổi sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn – khoảng thời gian này được gọi là độ trễ chuyển đổi. Bạn cần phải biết độ trễ thông thường của mình để đánh giá đúng hiệu suất. Hiệu suất có thể sẽ kém hơn nếu bạn không đợi cho đến khi tất cả các lượt chuyển đổi được báo cáo rồi mới đánh giá hiệu suất.