Chọn mô hình khác với mô hình phân bổ theo lượt nhấp cuối cùng

Hành trình của khách hàng có thể dài và phức tạp, không chỉ kéo dài về mặt thời gian mà còn diễn ra trên nhiều kênh và thiết bị. Dưới đây là các phương pháp hay nhất và đề xuất của Google cho hoạt động phân bổ trên Google Ads.

1. Xác định mức độ quan trọng của việc chọn mô hình khác với mô hình phân bổ theo lượt nhấp cuối cùng đối với doanh nghiệp của bạn

  • Đánh giá mức độ quan trọng của việc chọn mô hình khác với mô hình phân bổ theo lượt tương tác với quảng cáo cuối cùng đối với bạn.

Lý do: Nếu đường dẫn đến giao dịch mua hàng diễn ra trực tiếp, thì phương pháp phân bổ mặc định theo lượt nhấp cuối cùng có thể là lựa chọn phù hợp.

Bắt đầu: Xem xét Báo cáo so sánh mô hình để so sánh các mô hình và tìm hiểu giá trị tiềm năng.

2. Chọn một mô hình phân bổ phù hợp nhất với nhu cầu của bạn

  • Nếu bạn đủ điều kiện (có đủ số lượt chuyển đổi), hãy xem xét sử dụng mô hình phân bổ theo hướng dữ liệu.

Lý do: Mô hình theo hướng dữ liệu giúp bạn không phải phỏng đoán mô hình nào phù hợp nhất với bạn, nhưng cần có một lượng lớn lượt chuyển đổi thì mới hoạt động.

  • Nếu bạn không thể sử dụng mô hình phân bổ theo hướng dữ liệu, hãy cân nhắc sử dụng một mô hình phân bổ dựa trên quy tắc.

Lý do: Mô hình phân bổ mà bạn chọn phải phù hợp với chiến lược kinh doanh của bạn.

Bắt đầu: Thiết lập một mô hình phân bổ cho lượt chuyển đổi của bạn.

3. Cải thiện hoạt động phân bổ

  • Đặt giá thầu theo mô hình mà bạn đã chọn.

Lý do: Mô hình phân bổ sẽ giúp bạn hiểu đúng hơn về giá trị của các từ khóa và quảng cáo. Bạn nên sử dụng giá trị đó khi đặt giá thầu hoặc mục tiêu.

  • Thử nghiệm mô hình phân bổ mới.

Lý do: Trước khi bạn áp dụng mô hình phân bổ mới, hãy đánh giá xem mô hình đó có giúp bạn nhận được nhiều lượt chuyển đổi sinh lời hơn hay không.

  • Thay đổi quảng cáo và trang đích để phù hợp với vị trí của khách hàng trong đường dẫn chuyển đổi.

Lý do: Nếu một số từ khóa hoặc quảng cáo có xu hướng hỗ trợ – thay vì hoàn tất – lượt chuyển đổi, thì bạn cần tính đến thông tin chi tiết đó khi tạo tệp sáng tạo và trang đích.

Bắt đầu: Chỉnh sửa quảng cáo dạng văn bản. Tối ưu hóa Chiến dịch video để nhận được nhiều lượt chuyển đổi hơn. Cải thiện tỷ lệ chuyển đổi cho Chiến dịch hiển thị.

  • Kiểm tra lại những từ khóa, quảng cáo và đối tượng có ảnh hưởng ở giai đoạn đầu dựa trên mô hình phân bổ mới.

Lý do: Nhiều lượt tương tác quảng cáo có mang lại giá trị nhưng không được mô hình phân bổ theo lượt nhấp cuối cùng ghi lại đúng cách (bao gồm cả các từ khóa, quảng cáo và đối tượng có ảnh hưởng ở giai đoạn đầu mà bạn có thể đã tạm dừng).

4. Cải thiện phương pháp phân bổ khi hoạt động đo lường hoàn thiện hơn

  • Áp dụng những bài học về hoạt động phân bổ trên Google Ads cho các kênh tiếp thị khác.

Lý do: Những thông tin mà bạn tìm hiểu được về lượt nhấp và lượt tương tác với video trên Google Ads (cùng với thông tin chi tiết từ các công cụ khác như Google Analytics) có thể giúp bạn cải thiện phương pháp phân bổ trên các kênh tiếp thị khác.