Cải thiện quảng cáo bằng phần mở rộng phù hợp

Phần mở rộng quảng cáo cung cấp thêm thông tin và cho phép mọi người thực hiện thao tác ngay trên trang kết quả tìm kiếm. Dưới đây là một số mẹo giúp phần mở rộng trở nên thu hút nhất có thể.

1. Tìm hiểu lợi ích của phần mở rộng quảng cáo trong Google Ads

 • Bật tất cả những phần mở rộng phù hợp với doanh nghiệp của bạn. 

Lý do: Phần mở rộng quảng cáo giúp quảng cáo hữu ích hơn và thu hút người dùng nhiều hơn, từ đó giúp bạn đạt được các mục tiêu tiếp thị của mình.

 • Kiểm soát CPC bằng giá thầu, không phải bằng cách xóa phần mở rộng.

Lý do: Khi sử dụng phần mở rộng quảng cáo, bạn thường có thể nhận được số lượt nhấp tương đương với mức chi phí thấp hơn.

 • Tạo phần mở rộng càng phù hợp và có chất lượng càng cao càng tốt. 

Lý do: Phần mở rộng được tự động chọn dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm cả hiệu suất trước đó, bối cảnh của người dùng và không gian có sẵn.

Bắt đầu: Tối ưu hóa phần mở rộng để phần mở rộng đó có nhiều khả năng hiển thị cùng với quảng cáo nhất.

2. Quản lý các phần mở rộng quảng cáo trong Google Ads

 • Tìm hiểu xem bạn cần duy trì những phần mở rộng quảng cáo nào và theo dõi những phần mở rộng đó. 

Lý do: Không phải tất cả các phần mở rộng đều tự động hiển thị. Hãy tự đem lại cho mình cơ hội thành công cao nhất bằng cách triển khai tất cả những phần mở rộng phù hợp.

 • Phần mở rộng về đường liên kết trang web
  • Áp dụng ít nhất 6 (tốt hơn hết là 10) phần mở rộng về đường liên kết của trang web cho mỗi nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch — để hệ thống có thể sử dụng xoay vòng những phần mở rộng phù hợp nhất cho từng phiên đấu giá
  • Bao gồm các dòng mô tả cùng với đường liên kết của trang web (đặc biệt là đối với những chiến dịch và nhóm quảng cáo mà quảng cáo của bạn có khả năng xuất hiện ở đầu trang kết quả tìm kiếm)
 • Phần mở rộng về hình ảnh
  • Sử dụng những hình ảnh có liên quan đến từ khóa, quảng cáo và trang đích trong chiến dịch và nhóm quảng cáo của bạn
  • Cung cấp cả hình ảnh vuông và hình ảnh ngang, đồng thời đưa nội dung quan trọng nhất vào trung tâm
 • Phần mở rộng về chú thích 
  • Thử bật 4 phần mở rộng về chú thích trên mỗi nhóm quảng cáo/chiến dịch/tài khoản (quảng cáo sẽ hiển thị cùng với ít nhất 2 phần mở rộng về chú thích)
  • Làm nổi bật các thuộc tính quan trọng của công ty mà bạn chưa đề cập trong quảng cáo/đường liên kết trang web của mình
 • Đoạn thông tin có cấu trúc
  • Viết các đoạn nội dung ngắn (từ 12 ký tự trở xuống) cho những chiến dịch phân phát trên thiết bị di động
  • Bao gồm càng nhiều đoạn thông tin phù hợp càng tốt cho từng tiêu đề
 •  
 • Phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng
  • Thêm nhiều câu hỏi hơn vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng để có thêm thông tin về khách hàng tiềm năng
 • Phần mở rộng về cuộc gọi
  • Nếu các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn khác nhau đáng kể, hãy cân nhắc việc thiết lập số điện thoại khác nhau cho từng sản phẩm/dịch vụ
 •  
 • Phần mở rộng về giá
  • Liên kết tới trang đích tương ứng của từng sản phẩm hoặc dịch vụ để giúp những khách hàng đủ tiêu chuẩn mua hàng nhanh hơn
 •  
 • Phần mở rộng về khuyến mại
  • Sử dụng tính năng “Dịp khuyến mại” (không bắt buộc) để thêm nhãn in đậm bên cạnh văn bản khuyến mại và giúp văn bản đó xuất hiện nổi bật hơn nữa
 •  
 • Phần mở rộng về địa điểm
  • Thiết lập bộ lọc khi bạn tạo phần mở rộng về địa điểm nếu bạn muốn chỉ định vị trí cho các chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo cụ thể
 • Phần mở rộng về ứng dụng

Một số phần mở rộng quảng cáo tự động hiển thị nếu bạn đáp ứng các điều kiện

 • Điểm xếp hạng của người bán
 • Đoạn thông tin có cấu trúc động
 • Đường liên kết trang web động
 • Chú thích động
 • Phần mở rộng tự động về địa điểm

3. Báo cáo và cải thiện phần mở rộng quảng cáo trong Google Ads

 • Theo dõi mức độ phù hợp của phần mở rộng quảng cáo.

Lý do: Bạn sẽ không tự động nhận được lượt hiển thị chỉ bằng cách thiết lập phần mở rộng quảng cáo.

Bắt đầu: Đo lường hiệu suất của phần mở rộng quảng cáo trong tài khoản.

 • Tìm hiểu phần mở rộng nào thu hút khách hàng dựa trên hiệu suất của các phần mở rộng. 

Lý do: Phần mở rộng quảng cáo được tự động tối ưu hóa, nhưng bạn vẫn có thể xem xét hiệu suất của các phần mở rộng đó. Bằng cách tìm hiểu phần mở rộng nào thúc đẩy tỷ lệ nhấp (CTR) hoặc mức tăng về lượt chuyển đổi, bạn có thể biết thông tin chi tiết về khách hàng của mình.