Cách tốt nhất để tạo quảng cáo click để nhắn tin

Sau đây là một số bí quyết để tạo quảng cáo click để nhắn tin sao cho hiệu quả nhất:

  • Sử dụng mục tiêu Tin nhắn để tối ưu hóa hoạt động phân phối quảng cáo: Mục tiêu này tối ưu hóa để hiển thị quảng cáo cho những người nhiều khả năng hơn sẽ phản hồi doanh nghiệp bạn trong Messenger.
  • Nhà quảng cáo nên sử dụng mục tiêu Chuyển đổi nếu họ theo dõi sự kiện bằng Facebook pixel và tăng số sự kiện chuyển đổi theo quy mô lớn.
  • Đặt kỳ vọng rằng quảng cáo của bạn sẽ mở ra một cuộc trò chuyện: Thêm văn bản, hình ảnh và nút kêu gọi hành động để mọi người biết là sẽ có một cuộc trò chuyện với doanh nghiệp của bạn.
  • Thiết lập lời chào hấp dẫn cho mọi người sau khi họ nhấp vào quảng cáo: Thiết lập trải nghiệm chào mừng để khuyến khích khách hàng bắt đầu trò chuyện với doanh nghiệp bạn. Do phần cài đặt quyền riêng tư, bạn chỉ có thể bắt đầu trò chuyện với khách hàng sau khi họ trả lời doanh nghiệp của bạn.

Tìm hiểu thêm từ Facebook