Cách thiết lập Quảng cáo mua sắm TikTok trong Trung tâm người bán

Trước khi bắt đầu: Tính năng thiết lập Quảng cáo mua sắm trong Trung tâm người bán TikTok hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và chỉ khả dụng cho các tài khoản có trong danh sách cho phép.
 
Giới thiệu về Thiết lập Quảng cáo mua sắm TikTok trong Trung tâm người bán
Nếu bạn chưa có cửa hàng TikTok Seller Center, hãy xem “Cách thiết lập tích hợp TikTok Shopping Direct bằng TikTok Seller Center” để bắt đầu.
 
Sau đó, hãy làm theo các bước bên dưới để thiết lập Quảng cáo mua sắm TikTok trong Trung tâm người bán TikTok. Thiết lập Quảng cáo Trung tâm người bán cho phép bạn dễ dàng kết nối Trung tâm doanh nghiệp, tài khoản Trình quản lý quảng cáo TikTok và Tài khoản TikTok với cửa hàng của mình.
 
1. Kết nối Trung tâm Doanh nghiệp của bạn.
– Truy cập Trung tâm người bán TikTok của bạn, nhấp vào Quảng cáo và bắt đầu thiết lập.
– Sau đó, bấm Kết nối để chọn một Trung tâm thương mại mà bạn muốn kết nối.
– Hoặc nhấp vào Tạo tài khoản để tạo tài khoản mới.
2. Kết nối tài khoản người quản lý quảng cáo của bạn.
– Kết nối các tài khoản Quảng cáo thuộc Trung tâm Doanh nghiệp.
– Hoặc nhấp vào Tạo tài khoản để tạo một tài khoản.
3. Kết nối Cửa hàng và Tài khoản TikTok của bạn.
– Bật chuyển đổi Đồng bộ cửa hàng.
– Sau đó nhấp vào Thêm tài khoản để chọn một hồ sơ TikTok mà bạn sẽ sử dụng để xuất bản quảng cáo của mình.
– Nhấp vào Hoàn tất thiết lập.
4. Tạo và xuất bản quảng cáo của bạn.
– Nhấp vào Quảng cáo> Tổng quan> Tạo Chiến dịch để chuyển đến Trình quản lý Quảng cáo TikTok.
– Sau khi được chuyển hướng đến Trình quản lý Quảng cáo TikTok, hãy chọn Mua hàng tại Cửa hàng làm mục tiêu Quảng cáo của bạn; sau đó tạo và xuất bản quảng cáo của bạn.