Cách thiết lập Quảng cáo mua sắm TikTok trong Trung tâm người bán

Tính năng xuất và nhập hàng loạt cho phép bạn trực tiếp tạo và quản lý các chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo từ tệp CSV hoặc Excel. Đây là một cách thức rất hay để tăng hiệu suất hoạt động cho bất kỳ nhà quảng cáo hoặc đại lý nào cần tạo, sửa và quản lý một lượng lớn quảng cáo cùng một lúc.
Tính năng Xuất & nhập hàng loạt là gì?
Xuất & nhập hàng loạt là một công cụ tạo quảng cáo trên Trình quản lý quảng cáo TikTok. Tính năng này cho phép bạn thiết lập và quản lý quảng cáo từ tệp CSV hoặc Excel và không cần phải nhập liệu thủ công trên nền tảng. 
Lợi ích
Tính năng xuất & nhập hàng loạt có một số ưu điểm chính như sau:
 • Quản lý quảng cáo hiệu quả: Tính năng xuất & nhập hàng loạt rất dễ sử dụng và là công cụ lý tưởng cho những nhà quảng cáo cần tạo, quản lý một lượng lớn quảng cáo cùng một lúc.
 • Tạo quảng cáo nhanh: Khi nhập quảng cáo từ tệp CSV hoặc Excel, nhà quảng cáo có thể tạo nhiều quảng cáo cùng một lúc thay vì phải tạo từng quảng cáo trên Trình quản lý quảng cáo TikTok.
 • Hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng: Tính năng Xuất & nhập hàng loạt hỗ trợ rất nhiều tình huống quản lý chiến dịch khác nhau, như: tạo quảng cáo, sửa quảng cáo, sao chép quảng cáo và thêm mẫu quảng cáo mới vào quảng cáo hiện tại.
Trường hợp sử dụng
Tính năng Xuất & nhập hàng loạt có thể giúp nhà quảng cáo quản lý chiến dịch hiệu quả hơn trong nhiều tình huống, bao gồm:
 • Tạo quảng cáo hàng loạt: Trực tiếp tạo chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo mới từ tệp CSV hoặc Excel.
 • Tạo và tùy chỉnh quảng cáo: Nhanh chóng nhân bản chiến dịch và phần cài đặt nhóm quảng cáo của bạn bằng cách sao chép các hàng trong tệp CSV/Excel, rồi điều chỉnh các trường theo nhu cầu. Ví dụ:
  • Bạn có thể sao chép một chiến dịch rồi thay đổi phần cài đặt nhóm quảng cáo để chỉ nhắm đến các thiết bị Android.
  • Bạn có thể sao chép một nhóm quảng cáo rồi thay đổi phần cài đặt vị trí để thực hiện chiến lược thử nghiệm.
 • Sửa hàng loạt: Thực hiện các thay đổi đối với các chiến dịch hiện có của bạn bằng cách điều chỉnh phần cài đặt nhóm quảng cáo và chiến dịch, cũng như thêm mẫu quảng cáo mới. Ví dụ: 
  • Bạn có thể sử dụng tính năng Xuất & nhập hàng loạt để thay đổi các mục cài đặt như ngân sách, giá thầu và đối tượng trên 20 nhóm quảng cáo khác nhau.
  • Bạn có thể sử dụng tính năng Xuất & nhập hàng loạt để thêm mẫu quảng cáo mới vào các nhóm quảng cáo chưa đạt hiệu quả.
 • Xem xét các mục cài đặt quảng cáo: Hãy sử dụng tính năng Xuất & nhập hàng loạt để bảo đảm rằng phần cài đặt quảng cáo của bạn là chính xác. Chẳng hạn, bạn có thể cần kiểm tra xem từng nhóm quảng cáo trong một chiến dịch có sử dụng đối tượng tùy chỉnh phù hợp hay không.

Nguồn: Tìm hiểu từ Tiktok