Cách thiết lập Quảng cáo mua sắm TikTok trong Trung tâm người bán

Tài khoản Doanh nghiệp TikTok là hồ sơ công khai cho phép các thương hiệu xây dựng chiến lược đánh dấu gắn kết trên TikTok.
 
Họ được tự do tạo và cung cấp các chỉ số hiệu suất nâng cao, thông tin chi tiết về khán giả và các công cụ sáng tạo cho phép các doanh nghiệp suy nghĩ như nhà tiếp thị nhưng hành động như người sáng tạo.
 
Cụ thể, TikTok Business Accounts cung cấp một bộ các tính năng tạo nội dung, tương tác với cộng đồng và tự động hóa để giúp các thương hiệu đạt được mục tiêu kinh doanh của họ. Các tính năng được hỗ trợ bao gồm:
 
– Phân tích – Xem xét các số liệu chi tiết về sự phát triển của tài khoản của bạn
– Email liên hệ – Hiển thị địa chỉ email của bạn trực tiếp trên hồ sơ TikTok của bạn
– Liên kết trang web – Chia sẻ liên kết trực tiếp đến trang web của bạn trên hồ sơ TikTok của bạn
– Lên lịch đăng bài – Lên lịch đăng bài trên TikTok trước 10 ngày
– Thư viện âm nhạc thương mại – Truy cập hơn 100.000 bài hát miễn phí bản quyền để sử dụng khi tạo video
 
Chúng tôi khuyên tất cả các thương hiệu, nhà bán lẻ, tổ chức (bất kể quy mô của họ) và những người sáng tạo coi mình là một doanh nghiệp, hãy chuyển sang Tài khoản doanh nghiệp TikTok và tận dụng các tính năng miễn phí này.