CÁCH TẠO MÃ GIẢM GIÁ THU HÚT

MỤC TIÊU LÀM MÃ GIẢM GIÁ (MGG)
1. Tăng CR bằng chính sách
– MGG thực sự thu hút. Định nghĩa “thu hút” là tỉ lệ sử dụng MGG cao hơn so với tỉ lệ cùng kì tháng trước, năm trước hoặc mục tiêu tự đề ra của chủ chiến dịch (nếu lần đầu làm). Có thể follow chỉ số này trong hiệu quả MGG mục Marketing ( Phân tích bán hàng => Marketing => Voucher) Thông thường tỉ lệ thu hút là 7-10%. Tức là, nếu đơn hàng trị giá 200k thì giảm từ 15-20k.

 

2. Tăng AOV (giá trị trung bình đơn hàng), từ đó tăng GMV
– Có 3 loại 3 mã giám cho 3 phân khúc:
(1) MGG cho khúc giá đem lại%người mua cao nhất => Mục đích: duy trì tỉ lệ sử dụng MGG => 
(2) MGG cho khúc giá cao phân khúc (1) để giảm tỉ trọng khách hàng của thằng số (1). Mức giảm giá
(3) MGG cho khúc giá cao hơn thằng thứ (2)
– Mức độ giảm giá sâu theo cấp độ giảm dân: (3)-> (2) -> (1)